Rekordy STM32 w CoreMark

 

Przy projektowaniu aplikacji wymagającej zastosowania mikrokontrolera niejeden konstruktor zadawał sobie pytanie, który zastosować. W wyborze decydujące znaczenie mając takie cechy jak dostępne peryferia układu, jego cena, wydajność i inne. Jak większość z nich można w prosty sposób porównać poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznych poszczególnych układów czy cen u dystrybutorów, tak porównanie wydajności poszczególnych układów jest dużym wyzwaniem. Do tego celu należałoby zakupić każdy z branych pod uwagę układów i wykonać samodzielnie testy na każdym z układów.

Okazuje się jednak, iż taka lista porównująca zobiektywizowaną wydajność mikrokontrolerów jest dostępna na stronie projektu CoreMark.

 

 

 

 

Każdy producent mikrokontrolerów posiada własne metody testowania produkowanych układów. Natomiast w przypadku CoreMark metody te są ujednolicone dla każdego układu, co umożliwia porównania wydajności mikrokontrolerów branych pod uwagę.

Na liście testowanych układów znajdziemy nie tylko same mikrokontrolery różnych producentów ale także procesory, co umożliwia zaobserwowanie niekiedy zaskakujących wyników. Aktualnie na liście znajduje się osiem mikrokontrolerów z rodziny STM32, z czego część typów układów się powtarza. Wynika to z faktu, iż testy zostały wykonane z wykorzystaniem różnych kompilatorów, co daje także pewne rozeznanie w obszarze jak wybór kompilatora może wpłynąć na wydajność kompilowanego programu.

O autorze