STM32L: energooszczędne mikrokontrolery z Cortex-M3

Pierwsze typy mikrokontrolerów STM32L trafiły do sprzedaży w kwietniu 2010 roku. Początkowo oferowane były dwie podrodziny: STM32L151 oraz STM32L152, nieco później do produkcji trafiły układy STM32L162. W ostatnich tygodniach 2012 roku do produkcji trafiły kolejne modele mikrokontrolerów STM32L, producent zweryfikował także ich niektóre parametry elektryczne!

Rekordy STM32 w CoreMark

Przy projektowaniu aplikacji wymagającej zastosowania mikrokontrolera niejeden konstruktor zadawał sobie pytanie, który zastosować. W wyborze decydujące znaczenie mając takie cechy jak dostępne peryferia układu, jego cena, wydajność i inne.