Generator arbitralny Tektronix AFG3011

Generator AFG3011 może pracować w czterech trybach. Podstawowym, a zarazem domyślnym, jest tryb Continuous, w którym przebieg wyjściowy jest wytwarzany w naturalnej, niezmodyfikowanej postaci. Możliwa jest regulacja napięcia, częstotliwości, przesunięcia (offsetu) i fazy. Ostatni parametr odnosi się do impulsów synchronizacyjnych. Każdy generator może być źródłem takich impulsów dla innych przyrządów, albo może być synchronizowany impulsami zewnętrznymi, pochodzącymi np. z innego generatora.

W następnym trybie pracy – Modulation, przebieg wyjściowy jest modulowany innym przebiegiem wytwarzanym wewnętrznie (sinus, prostokąt, piła, itp.) lub doprowadzonym z zewnątrz. Użytkownik może wybrać jeden z kilku zaimplementowanych rodzajów modulacji: AM, FM, PM, FSK, PWM. Wszystkie parametry modulacji, a więc: typ, źródło sygnału modulującego, częstotliwość nośnej, kształt sygnału modulującego, np. głębokość modulacji w przypadku AM, są wprowadzane w oknie konfiguracyjnym widocznym po wybraniu trybu Modulation (rys. 4). W podobny sposób przebiega regulacja parametrów dla innych trybów modulacji.

Rys. 4. Okno wprowadzania parametrów modulacji

Rys. 4. Okno wprowadzania parametrów modulacji

 

Trzeci tryb (Sweep) bardzo dobrze nadaje się na przykład do badania charakterystyki częstotliwościowej czwórników (wzmacniaczy, filtrów itp.). Typowy układ pomiarowy przedstawiono na rys. 5. Sygnał z wyjścia OUT TTL generatora jest wykorzystywany do synchronizacji pracy oscyloskopu i dlatego jest podany na wejście wyzwalania zewnętrznego. Sygnał z generatora jest doprowadzony do wejścia badanego czwórnika, natomiast jego sygnał wyjściowy jest obserwowany na oscyloskopie. Uzyskaną w ten sposób charakterystykę częstotliwościową przedstawiono na rys. 6. W trybie Sweep, na wyjściu oscyloskopu pojawia się sygnał o zadanym kształcie (najczęściej będzie to sinusoida) i zmiennej częstotliwości. Przed pomiarami należy określić parametry generowanego przebiegu, takie jak: częstotliwość początkowa i końcowa, amplituda i offset, czas przemiatania, czas przytrzymania przemiatania, czas przemiatania powrotnego, charakter przemiatania (liniowy lub logarytmiczny), a także interwał przemiatania.

Rys. 5. Układ pomiarowy do zdejmowania charakterystyki częstotliwościowej filtru

Rys. 5. Układ pomiarowy do zdejmowania charakterystyki częstotliwościowej filtru

 

Rys. 6. Charakterystyka częstotliwościowa filtru uzyskana w trybie <em data-src=

 

W ostatnim trybie (Burst) generator wytwarza paczki o zadanym kształcie, liczbie okresów w paczce i określonym czasie trwania. Do dyspozycji są sygnały wewnętrzne generatora takie jak: sinus, prostokąt, piła, przebiegi impulsowe i arbitralne. Sygnał wyjściowy jest generowany dwiema metodami. W trybie Triggered Burst na wyjściu generatora pojawia się paczka składająca się z N impulsów (N=1…1000000 lub N=∞), ale następuje to dopiero po wykryciu zewnętrznego lub wewnętrznego impulsu wyzwalającego. Na rys. 7 przedstawiono przykład takiego przebiegu dla N=2, w którym zdefiniowano niezerowy parametr TrigDelay wprowadzający dodatkowe opóźnienie pomiędzy impulsem wyzwalającym a początkiem paczki. W trybie Gated Burst przebieg o zadeklarowanym kształcie i pozostałych parametrach jest wytwarzany tylko w obecności impulsu bramkującego (rys. 8).

Rys. 7. Przebieg typu <em data-src=

 

Rys. 8. Przebieg typu <em data-src=

 

O autorze