Generator arbitralny Rigol DG4062

 

Interfejs użytkownika w generatorach wykorzystywanych przed laty, jeżeli w ogóle można o takim mówić, składał się co najwyżej z kilku przycisków i pokręteł, w tym najczęściej jednego większego, służącego do regulacji częstotliwości. Dzisiejsze generatory arbitralne mają kolorowe wyświetlacze LCD większe, niż te, które ten sam producent stosuje w oscyloskopach. Można się zastanawiać, po co?

Generator arbitralny DG4062 poszerzył ostatnio ofertę handlową Rigola, chińskiego producenta sprzętu pomiarowego klasy średniej, ale bardzo dobrze kojarzącego się polskim użytkownikom. Taki rodzaj generatorów w ciągu ostatnich kilku lat zdominował niemal całkowicie produkcję światową. Przyrządy te są w uproszczonej wersji coraz częściej implementowane w oscyloskopach cyfrowych, i to nie tylko tych najdroższych. Ich przewagą nad każdym innym typem generatorów jest możliwość wytworzenia przebiegu o niemal dowolnym kształcie, który w dodatku może być zaprojektowany przez samego użytkownika. Najczęściej w pamięci generatora jest wstępnie zapisana kolekcja takich przebiegów, od typowej sinusoidy, przez prostokąt, piłę, aż do sygnałów o bardzo skomplikowanej definicji matematycznej. Producenci oferują modele jedno- i dwukanałowe i – jak nietrudno się domyślić – oba kanały mogą pracować synchronicznie. DG4062 jest właśnie takim przyrządem.

Elementy regulacyjne i gniazda

Generatory serii DG4000 są nieco większe niż wcześniejsze DG2000 i DG1000. Ponad połowę powierzchni płyty czołowej zajmuje ekran wyświetlacza LCD o przekątnej 7 cali i matrycy 800×480 punktów. Wzdłuż prawej krawędzi ekranu umieszczono przyciski funkcyjne, za pomocą których są wybierane opcje kontekstowego menu ekranowego. Prawą część płyty zajmują pozostałe przyciski zebrane w pięciu sekcjach: wyboru kształtu przebiegu, trybu pracy generatora, obsługi pamięci Flash i konfiguracji generatora, obsługi wyjść, klawiatury numerycznej. Pod klawiaturą znajduje się przycisk Counter, o którym jeszcze będzie mowa, nad klawiaturą natomiast nie mogło zabraknąć dużego pokrętła służącego do zmieniania wartości wprowadzanych parametrów. Pod ekranem umieszczono gniazdo USB, przez które dane mogą być zapisywane w pamięci typu pendrive. W dolnej części, pod przyciskami, znajdują się gniazda BNC wyjść obu kanałów i wyjść synchronizacji. Prostokątne impulsy synchronizujące pojawiają się w chwili odpowiadającej zerowej fazie przebiegu wyjściowego. Typ obu wyjść jest ustawiany w parametrach konfiguracyjnych przyrządu. Mogą to być wyjścia wysokoimpedancyjne lub pięćdziesięcioomowe. Pozostałe gniazda wyprowadzono na ścianie tylnej przyrządu. Są to:

  • 10 MHz In/Out – w zależności od zadeklarowanej metody synchronizacji gniazdo to pełni funkcję 50-omowego wejścia lub wyjścia. Jest wykorzystywane do synchronizowania pracy kilku przyrządów,
  • CH1 i CH2 Mod/FSK/Trig – wejścia zewnętrznych sygnałów modulujących i wyzwalania zewnętrznego w trybie Sweep i Burst. W obu trybach, po ustawieniu wewnętrznego lub ręcznego wyzwalania, gniazda te mogą być przełączone na wyjścia sygnałów wyzwalających dla innych przyrządów,
  • External Signal Input (Counter) – jest to wejście dla licznika impulsów zewnętrznych. Wejście to współpracuje ze wspomnianym wcześniej przyciskiem Counter, którego naciśnięcie uaktywniana funkcję licznika. Generator staje się wówczas miernikiem częstotliwości, okresu, współczynnika wypełnienia i szerokości impulsów. Na ekranie zostaje wyświetlone dodatkowe okno zawierające parametry i wyniki pomiaru (rys. 1). W zależności od układu pomiarowego miernik ten powinien być odpowiednio skonfigurowany. Nastawom podlegają: czas bramkowania, typ sprzężenia wejścia, tłumienie sygnału wejściowego, redukcja HF, impedancja wejściowa, poziom i czułość wyzwalania. Funkcja Counter, mimo że właściwie jest dodana do generatora „przy okazji”, może być bardzo przydatna podczas codziennej pracy.

Na płycie tylnej zostało ponadto umieszczone gniazdo interfejsu USB i Ethernetu.

Rys. 1. Okno wirtualnego miernika Counter

Rys. 1. Okno wirtualnego miernika Counter

 

Generator ociekający funkcjami

Generator DG4062 to sprzęt, który przy swojej cenie charakteryzuje się naprawdę niezłymi parametrami. Przebieg sinusoidalny jest generowany w zakresie częstotliwości od 1 µHz do 60 MHz. Nieco gorsze parametry mają inne typy przebiegów, ale i tak muszą one budzić respekt. Na szczególne uznanie zasługuje bardzo bogata kolekcja predefiniowanych przebiegów arbitralnych. Jest ich 150 – taki zestaw trudno znaleźć nawet w sprzęcie najwyższej klasy. Przebiegi rozdzielono na kilka grup w zależności od charakteru lub podobieństwa do zjawisk, które mogą być za ich pomocą symulowane. Są wśród nich m.in. przebiegi bioelektryczne, medyczne, matematyczne, trygonometryczne, okna analizy FFT, sygnały radarowe, telewizyjne, akustyczne, symulacje różnych modulacji, krzywe rozładowania akumulatorów, a nawet kilka sygnałów testowych ISO. Niezależnie, użytkownik może zdefiniować 10 własnych przebiegów zapisywanych w wewnętrznej pamięci generatora i znacznie więcej zapisanych w pamięci typu pendrive. Kilka przykładów przebiegów generatora DG4062 przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przykładowe przebiegi generatora DG4062

Rys. 2. Przykładowe przebiegi generatora DG4062

 

O autorze