Oscyloskop WaveRunner HRO 66 Zi – 12 bitów przy 2 GSa/s!

Obliczenia matematyczne stanowią jedną z ważniejszych zalet oscyloskopu HRO 66 Zi. Szczególnie przydatna jest zdolność do prowadzenia bardzo złożonych obliczeń matematycznych definiowanych przez użytkownika. Formuły matematyczne mogą być wielokrotnie zagnieżdżane, mogą zawierać kilka argumentów wejściowych, jednocześnie można uzyskiwać kilka wyników przypisywanych do odpowiednich bloków i pól wyjściowych. Dzięki specjalnemu edytorowi graficznemu, tzw. Advanced Web Edit , definiowanie takich obliczeń jest znacznie łatwiejsze do opanowania. Składniki formuł obliczeniowych są reprezentowane przez odpowiednio dobrane i połączone pola diagramu (rys. 4).

 

Rys. 4. Graficzny edytor wykorzystywany do definiowania formuł obliczeniowych

Rys. 4. Graficzny edytor wykorzystywany do definiowania formuł obliczeniowych

 

 

Argumentami wejściowymi są dane z poszczególnych kanałów analogowych lub cyfrowych, wartości zdefiniowanych wcześniej funkcji matematycznych, powiększone fragmenty przebiegów, wartości zapisane w pamięci. Pola diagramu reprezentują poszczególne wyrażenia matematyczne i są one intuicyjnie łączone bezpośrednio na ekranie dotykowym oscyloskopu. Siła tego narzędzia jest potężna i niemal nieograniczona.
W oscyloskopie HRO 66 Zi uwzględniono prowadzenie analizy statystycznej wyników. Jest to kolejne narzędzie przydatne do wyciągania ważnych wniosków na podstawie dokonanych pomiarów. Wyniki analizy statystycznej są podawane jako ścieżka graficzna, wykres trendu i histogramy. Na rys. 5 przedstawiono wykres trendu zmian częstotliwości pewnego sygnału sinusoidalnego. W jego górnej części uchwycono chwilowy stan przebiegu, ale na podstawie trendu można wywnioskować, że częstotliwość jest zmieniana niemal liniowo w czasie.

 

Rys. 5. Wykres trendu

Rys. 5. Wykres trendu

 

 

HRO 66 Zi to nadal oscyloskop

Powyższy opis może nasuwać wątpliwość, czy HRO 66 Zi jest bardziej specjalizowanym komputerem czy przyrządem pomiarowym. Mimo przeogromnych możliwości obliczeniowych przyrząd ten nie przestaje być jednak oscyloskopem cyfrowym najwyższej klasy. Cztery wejścia analogowe są przystosowane do współpracy z czynnymi lub biernymi analogowymi sondami pomiarowymi, dodatkowe gniazdo przeznaczono dla 16-kanałowej sondy cyfrowej. W zależności od potrzeb standardowe sondy pomiarowe (analogowe) mogą być zastąpione sondami wysokonapięciowymi, różnicowymi lub prądowymi, co jeszcze bardziej rozszerza zakres zastosowań oscyloskopu.
WaveRunner HRO 66 Zi jest przeznaczony do prowadzenia najbardziej skomplikowanych pomiarów, jakie wykonuje się obecnie oscyloskopami cyfrowymi. Dysponuje bogatym zestawem trybów wyzwalania uwzględniających różnorodność zastosowań. Wydzielona na panelu czołowym sekcja elementów regulacyjnych (rys. 6) pozwala bardzo szybko ustawić najważniejsze parametry wyzwalania, a szczegóły są dostępne w menu. Część trybów wyzwalania jest zgrupowana i ukryta pod jedną, wspólną ikonką widoczną w menu. Na przykład pod pozycją Smart zawarto opcje (Window, Interval, Glitch, Dropout, Runt, Slew Rate, Measurement, TV – opcje dla systemów PAL, SECAM, NTSC, HDTV – MultiStage, Cascaded, QualFirst) wykorzystywane do zaawansowanych trybów wyzwalania przeznaczonych do wykrywania zakłóceń typu glitch i innych, oglądania przebiegów telewizyjnych różnych systemów. Zdarzeniem wyzwalającym może być określony wynika pomiaru sygnału badanego. Inna grupa trybów wyzwalania jest związana z analizą protokołów szeregowych, takich jak: I2C, SPI, UART, RS232, Audio (I2S, LJ, RJ, TDM), CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, SATA, PCIe, 8b/10b, USB2 inne.

 

Rys. 6. Blok elementów regulacyjnych wyzwalania

Rys. 6. Blok elementów regulacyjnych wyzwalania

 

 

Rekord danych oscyloskopu HRO 66 Zi może pomieścić 256 Mpunktów dla każdego kanału. Stwarza to możliwość bardzo dużego powiększania przebiegu, a ponieważ przejście od ogółu do małego szczegółu jest zwykle bardzo trudne, więc najczęściej użytkownicy będą korzystać ze stopniowego powiększania wykresu, aż do uzyskania żądanego zbliżenia. Oprogramowanie oscyloskopu udostępnia 8 takich kroków. Funkcja Zoom jest wywoływana zarówno z menu aplikacji, jak i za pośrednictwem elementów regulacyjnych zebranych w bloku WavePilot znajdującym się na panelu czołowym (rys. 7). WavePilot służy także do obsługi kursorów ekranowych, analizy widmowej, podręcznego notatnika, tablicowania wyników pomiarowych i odtwarzania historii obserwacji. Jednym z jego przycisków jest inicjowana praca detektora protokołów a także narzędzie WaveScan do niezwykle precyzyjnej analizy oscylogramów.

O autorze