Oscyloskop WaveRunner HRO 66 Zi – 12 bitów przy 2 GSa/s!

 

Rys. 7. Blok elementów regulacyjnych WavePilot

Rys. 7. Blok elementów regulacyjnych WavePilot

 

 

W centralnym miejscu WavePilota umieszczono joystick, którym w wygodny i szybki sposób są ustawiane parametry związane z wybranymi funkcjami. Służy on na przykład do przesuwania kursorów ekranowych, ale też mogą być nim ustawiane wartości liczbowe różnych parametrów. Można mieć jednak wątpliwość co do lokalizacji tego elementu na płycie czołowej oscyloskopu. Częste przechylanie dźwigienki joystcka wyrabia związany z tym nawyk, który może zakończyć się uszkodzeniem na przykład potencjometru czułości pionowej umieszczonego nieco wyżej.

Próbkowanie i akwizycja

Na końcowy wygląd oscylogramu wpływa wiele czynników i operacji wykonywanych przez procesor i jego otoczenie. Jednym z ważniejszych elementów decydujących o końcowym wyniku jest próbkowanie. W oscyloskopie HRO 66 Zi są dostępne 4 tryby próbkowania. Podstawowy – Single-shot jest wykorzystywany do obserwacji większości sygnałów. Oprócz akwizycji danych, w jednym cyklu wyzwalania są wykonywane pomiary sygnału, ustalane jest płożenie wykresu na ekranie (w zależności od ustawionego opóźnienia i opcji powiększania). Zależność częstotliwości próbkowania od podstawy czasu jest intuicyjna. Aby w każdym cyklu akwizycji zapełnić rekord danych, musi być zmieniana szybkość próbkowania. Dla krótkich podstaw będzie ona zwykle zwiększana, dla długich zmniejszana. Użytkownik może jednak ustawić na sztywno szybkość próbkowania, nie będzie ona wówczas zmieniana przy zmianie podstawy czasu. W takich przypadkach należy oczywiście liczyć się z nieoptymalnym wykorzystaniem bufora danych.
Istnieje także inny tryb próbkowania – Sequence Sampling –  w którym do pamięci oscyloskopu są zapisywane tysiące zdarzeń wyzwalających (dokładna liczba zależy od wykupionych opcji). Tryb ten nadaje się doskonale do obserwacji bardzo szybkich impulsów w krótkich sesjach, lub gdy kilka zdarzeń wyzwalających występuje w paczkach oddzielonych długimi przerwami. W trybie sekwencyjnym całe zdarzenie występujące po wyzwoleniu jest obserwowane z pełną szybkością próbkowania mimo dużych odstępów czasu między wyzwoleniami. Aby zachować pogląd na temat względnych relacji czasowych, do każdej akwizycji jest przypisywany znacznik czasowy, wyświetlany później w tabeli związanej z oscylogramem. Zasadę tworzenia wykresu w tym trybie przedstawiono na rys. 8. Widać na nim że poszczególne akwizycje są ze sobą połączone, co powoduje, że oscylogramy tworzone w ten sposób mają nieco mylący wygląd (rys. 9).

 

Rys. 8. Zasada tworzenia oscylogramu w trybie Sequence Sampling

Rys. 8. Zasada tworzenia oscylogramu w trybie Sequence Sampling

 

 

Rys. 9. Oscylogram utworzony w trybie Sequence Sampling

Rys. 9. Oscylogram utworzony w trybie Sequence Sampling

 

 

Jak wiemy, odpowiednikiem próbkowania w czasie ekwiwalentnym jest w oscyloskopie HRO 66 Zi tryb RIS. Do skompletowania pełnego zestawu danych niezbędne jest kilkukrotne wyzwolenie. Po każdym z nich dane są umieszczane w niezależnych segmentach pamięci, by ostatecznie zostały połączone w jeden wykres. Zasadę pracy układu akwizycji w tym trybie przedstawiono na rys. 10.

 

Rys. 10. Zasada tworzenia oscylogramu w trybie RIS

Rys. 10. Zasada tworzenia oscylogramu w trybie RIS

 

 

Ostatnim trybem akwizycji danych jest Roll . Tak jak w innych oscyloskopach należy go stosować do obserwowania przebiegów bardzo wolno zmiennych.

To dopiero początek

To, co w niniejszym artykule zostało napisane na temat oscyloskopu WaveRunner HRO 66 Zi, należy traktować dopiero jako wstęp do głębszego poznania tego przyrządu. Aby nauczyć się wykorzystywać wszystkie jego możliwości, potrzeba wielu godzin spędzonych na czytaniu dokumentacji i wykonywaniu licznych eksperymentów. Przeznaczony na to czas i środki finansowe zwrócą się z pewnością, gdy oscyloskop ten będzie wykorzystywany do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów. Ciekawe, jak długo trzeba będzie czekać na pojawienie się odpowiedników HRO 66 Zi u największych konkurentów firmy LeCroy.

O autorze