ZL31ARM: funkcje graficzne 3D

Aby przez cały czas wyświetlać obracającą się bryłę wraz z możliwością przełączania względem której osi dokonywać obrót należy wykonać poniższy kod:

Tetrahedron, dodekahedron…

Opierając się na przedstawionym dotychczas materiale wraz z opisaną metodą realizacji rysowania prostej bryły nic nie stoi na przeszkodzie wyświetlania innych brył. Dla przykładu można narysować tetrahedron, który ma 4 wierzchołki i 6 krawędzi. W tym celu wystarczy zdefiniować 2 tablicy (tak jak w przypadku sześcianu):

oraz dodać dodatkową funkcję:

W podobny sposób można budować bardziej skomplikowane figury, poprzez podanie tylko tablicy z określonymi krawędziami oraz funkcji rysującej te krawędzie. Tutaj zostaje już tylko wyobraźnia użytkownika.

Lokalny układ współrzędnych

Czasem podczas animacji jakiegokolwiek obiektu pomocnym może okazać się widok na lokalny układ współrzędnych związany z danym obiektem i obracający się razem z nim. W tym celu należy dodać poniższą funkcję w pliku graphics.c:

oraz strukturę na początku:

Do pobrania

O autorze