Moduły termoelektryczne – moduły Peltiera w ofercie firmy SEMICON

Tab. 1. Moduły 1-stopniowe
Typ Wymiary
AxBxH [mm]
Imax [A] Umax [V] Pmax [W] ΔTmax [K] Producent
1MC06-018-12P 6x6x2.3 1.5 2.2 1.8 71 RMT Ltd
TM-18-0.6-1.5 MS 6x6x2.3 1.5 2.2 1.85 72 SCTB NORD           
TM-32-0.6-1.5 M 8x8x2.3 1.5 3.9 3.3 72
TM-31-1.0-3.9 MS 15x15x3.9 3.6 3.8 8.5 71
TM-31-1.4-6.0 MS 20x20x3.9 6.0 3.8 12.9 71
TM-71-1.0-3.9 MS 22.4×22.4×3.6 3.9 8.6 19.3 71
TM-127-1.0-3.9 MS 30x30x3.6 3.9 15.5 34.0 71
TM-71-1.4-8.5 MS 30x30x3.4 8.5 8.6 40.0 71
TM-127-1.4-6.0 MS 40x40x3.9 6.0 15.5 53.0 71
TM-127-1.4-8.5 MS 40x40x3.4 8.5 15.5 72.0 71
TM-127-2.0-15 MS 50x50x3.6 15.0 15.5 110.0 71
TM-241-1.0-3.9 MS 40x40x3.6 3.9 29.5 64.0 71
TMC-1.5-17.0 MMS
Moduł do pracy cyklicznej
50x40x3.6 17.0 31.1 256.0 79
TM-DRIFT 0.8 40x40x3.2 11.3 24.6 172.0 69 Kryotherm

  


Tab. 2. Moduły 2-stopniowe


Typ Wymiary
AxBxH [mm]
Imax
[A]
Umax
[V]
Pmax
[W]
ΔTmax
[K]
Producent
2TM-127-31-5.0 40x40x11.7 5.0 15.5 17.0 95 SCTB NORD
2TM-127-63-6.5 40x40x7.5 6.5 16.0 35.0 86


 


Większość modułów wykorzystuje płytki z ceramiki 96 % Al2O3 firmy Ceramtek z metalizacją wolframową. Maksymalna temperatura pracy standardowych modułów Peltiera w przypadku przewodów zasilających z izolacją PVC wynosi 90°C oraz 200°C z przewodami w izolacji silikonowej lub PTFE.


Dostępne są również moduły na wyższy zakres temperatur pracy (do 250°C) jak i moduły z okładzinami z ceramiki AlN o podwyższonych własnościach termicznych. Standardowo moduły lutowane są spoiwem cynowym o Ttopn=232°C, a opcjonalnie spoiwem AuSn o Ttopn=280°C. Moduły spełniają wymagania dyrektywy RoHs. Elementy typu n oraz typu p wykonane z półprzewodnikowego tellurku bizmutu (TeBi) i posiadają z obu stron barierę antydyfuzyjną. Zabezpiecza ona przed degradacją właściwości modułu. Jest to typowa bolączka tanich modułów Peltiera z rynków azjatyckich.


Moduły standardowo uszczelniane są na obwodzie silikonem dla uniknięcia kondensacji i zamarzania pary wodnej wewnątrz modułu. Moduły dostarczane przez RMT Ltd oferowane są również w wersji zabudowanej w typowej obudowie przyrządów optoelektronicznych.


Chłodzenie struktur diod laserowych oraz fotodetektorów jest jedną z popularnych aplikacji mikromodułów Peltiera. Interesującym zastosowaniem modułów Peltiera jest konwersja energii cieplnej na elektryczną. W chwili obecnej SCTB NORD oferuje takie moduły oparte na tellurku bizmutu i pozwalające na długotrwałą pracę z temperaturą strony gorącej do 250°C. Sprawność tego typu modułów wynosi ok. 4%.

O autorze