Szablony projektów dla PCB rozszerzeń Freescale Tower System

Zestaw Freescale Tower System – ze względu na dużą elastyczność i zaawansowane możliwości – jest atrakcyjnym „kąskiem” dla konstruktorów korzystających z mikrokontrolerów Kinetis firmy Freescale. W artykule przedstawiamy sposoby na ułatwienie sobie pracy podczas budowy własnych kart rozszerzających dla zestawu Tower System z wykorzystaniem programów: ExpressPCB, Eagle oraz Altium Designer.


Firma Freescale przygotowała prosty projekt referencyjny (AN4390) dla zestawu Tower System – kartę przekaźnikową – oraz szablony mechaniczne płytek drukowanych dla dwóch pakietów narzędziowych:  • bezpłatnego ExpressPCB

  • dostępnego w wersji bezpłatnej Eagle.

W ramach noty aplikacyjnej AN4390 użytkownicy ExpressPCB otrzymują symbole schematowe wszystkich złączy dostępnych w systemie Tower System (rysunek 1), a także odpowiadający im obrys PCB.


 


Rys. 1.

Rys. 1.


 


W materiałach udostępnionych do pobrania dla użytkowników strony znajduje się także kompletny projekt karty wyjść przekaźnikowych, zaprojektowanej za pomocą pakietu ExpressPCB.
Konstruktorzy korzystający z pakietu Eagle są w nieco gorszej sytuacji, firma Freescale przygotowała dla nich wyłącznie szablon mechaniczny PCB bez zdefiniowanych bibliotek schematowych (rysunek 2).


 


Rys. 2.

Rys. 2.


 


Równie dobry – jak w przypadku ExpressPCB – support techniczny mają użytkownicy pakietu AltiumDesigner (za pośrednictwem portalu TowerGeeks), dla którego także są dostępne biblioteki SCH i PCB (rysunek 3), pozwalające wygodnie projektować własne moduły rozszerzeń.


 


Rys. 3.

Rys. 3.


 


Wszystkie wymienione w artykule elementy biblioteczne oraz kompletny projekt karty przekaźnikowej są dostępne do pobrania poniżej.

O autorze