ZL31ARM: zabawa z GPIO w STM32

 

W przykładowym projekcie przedstawiamy sposoby obsługi GPIO za pomocą standardowej biblioteki STM, która to metoda – jakkolwiek nie w pełni doskonała – jest najwygodniejszą w praktyce.

 

 

 

 

Do realizacji projektu użyto zestawu ZL31ARM, modułów 2x KAmodLED8 oraz 10-żyłowych przewodów 2xCAB_IDC10FF-30. Elementy połączono ze sobą w sposób pokazany na rysunku 1.

 

Rys. 1. Sposób podłączenia modułów

Rys. 1. Sposób podłączenia modułów

 

 

 

Na schemacie nie uwzględniono połączeń występujących na płytce ZL31ARM – chodzi przede wszystkim o sposób dołączenia joysticka do wprowadzeń mikrokontrolera, co pokazano na rysunku 2. Przechylenie dźwigni joysticka w górę powoduje zwiększenie prędkości wyświetlania wzorów na LED, przechylenie dźwigni w dół jej zmniejszenie, a wciśnięcie dźwigni joysticka – wywołanie alternatywnego efektu świetlnego.

 

Rys. 2. Sposób podłączenia joysticka i LED (nie są wykorzystywane w przykładowym projekcie) do wyprowadzeń mikrokontrolera w zestawie ZL31ARM

Rys. 2. Sposób podłączenia joysticka i LED (nie są wykorzystywane w przykładowym projekcie) do wyprowadzeń mikrokontrolera w zestawie ZL31ARM

 

 

Do pobrania

O autorze