Nowe projekty referencyjne dla układów MachXO2 firmy Lattice

 

 

 

Firma Lattice Semiconductor udostępniła cztery nowe projekty referencyjne dla układów logicznych PLD z rodziny MachXO2. Nowe projekty referencyjne upraszczają i zwiększają użyteczność interfejsów komunikacyjnych I2C, SPI oraz pamięci Flash, wbudowanych w bloku EFB (Embedded Function Block) układu MachXO2. Dla opracowanych projektów referencyjnych opracowano pięć nowych projektów demonstracyjnych i trzy zaktualizowane noty aplikacyjne koncentrujące się na bloku EFB.

Od wprowadzenia do produkcji rodziny układów MachXO2, wielu klientów korzystało z interfejsów I2C, SPI oraz pamięci Flash bloku EFB do łączności z mikroprocesorami, mikrokontrolerami, pamięciami i innymi systemowymi urządzeniami/układami peryferyjnymi. Obecnie, nowe projekty referencyjne (wymienione poniżej) ułatwiają korzystanie z bloku wbudowanych funkcji EFB za pomocą gotowego do użycia kodu RTL.

 • I2C-Slave (RD1124 – numer projektu referencyjnego firmy Lattice)
 • SPI-Slave (RD1125)
 • Dostęp do pamięci Flash użytkownika UFM (RD1126)
 • Programowanie systemów wbudowanych (RD1129)

Kod RTL jest w pełni komentowany i parametryzowany, a zatem można go łatwo edytować dla niestandardowych implementacji.

Pięć nowych projektów demonstracyjnych implementuje projekty referencyjne na platformie sprzętowej zestawu rozwojowego MachXO2 Pico Development Kit, w następujących konfiguracjach systemowych:

 • I2C Master z I2C Slave (UG55 – numer projektu demonstracyjnego firmy Lattice)
 • SPI Master z SPI Slave (UG56)
 • I2C oraz SPI Master używając języka „C” oraz mikrokontroler LatticeMico8™ (UG54)
 • Programowanie przez interfejs Wishbone Bus (UG57)
 • Programowanie systemów wbudowanych przez interfejs I2C (UG58)

Wymienione projekty, z których każdy występuje z komentowanym, wstępnie zweryfikowanym kodem RTL oraz w języku C, są łatwe do ponownego użycia, aby pomóc inżynierom rozpocząć własne implementacje. Zaktualizowany opis programowania układów MachXO2 oraz konfiguracji bloku wbudowanych funkcji EFB hard IP można znaleźć w następujących notach aplikacyjnych:

 • TN1204 – MachXO2 Programming and Configuration Usage
 • TN1205 – Using User Flash Memory and Hardened Control Functions in MachXO2 Devices User’s Guide
 • TN1246 – Using User Flash Memory and Hardened Control Functions in MachXO2 Devices Reference Guide

Cała oferta projektów referencyjnych firmy Lattice zoptymalizowanych dla rodziny MachXO2 jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej firmy Lattice. Promocyjna cena zestawu rozwojowego MachXO2 Pico Development Kit wynosi 29 USD. Zestaw można nabyć w sklepie internetowym firmy Lattice. Projekty demonstracyjne, noty aplikacyjne i inne informacje o rodzinie MachXO2 programowalnych układów logicznych firmy Lattice znajdują się na stronie internetowej.

O autorze