Programowalny układ interfejsowy firmy CML Microcircuits

 

 

 

CMX7861 to nazwa scalonego, dwukanałowego interfejsu typu Analog Front-End przeznaczonego dla systemów mikrokontrolerowych, FPGA i DSP. Stanowi on połączenie kodeka, wielofunkcyjnych modułów dodatkowych oraz układu do przetwarzania sygnałów i pozwala na łatwe łączenie analogowej części systemu z cyfrową.

Układ jest wyposażony w zestaw przetworników A/C i C/A, układy decymacji i interpolacji, programowalne filtry cyfrowe, bufory i interfejsy komunikacyjne: C-BUS oraz SPI. Może pracować z sygnałami jednobiegunowymi lub różnicowymi. Potrafi również przetwarzać sygnały z modulacją kwadraturową oraz w formacie amplituda-faza, co jest szczególnie przydatne dla systemów z modulacją FM.

CMX7861 może pracować w dwóch trybach: jako kodek i jako modem. W pierwszym trybie układ przeprowadza konwersję cyfrowo-analogową i analogowo-cyfrową oraz prostą filtrację, ale bez interpolacji sygnału. Maksymalna przepływność jest w tym trybie ograniczona. Tryb modemowy jest natomiast przydatny w zastosowaniach, w których konieczne jest przesyłanie i odbieranie danych zmodulowanych. Dostępny jest w nim interpolator, a w kanale odbiorczym umieszczone są filtry bardziej złożone niż w trybie kodekowym. Tryb modemowy jest bardziej efektywny niż kodekowy i pozwala osiągać wyższe przepływności.

Wśród wspomnianych na wstępie modułów dodatkowych znajdują się: mogący stanowić źródło zegara dla innych układów generator sygnału zegarowego z pętlą PLL i buforowanym wyjściem, dodatkowe multipleksowane wejścia A/C, wyjścia C/A, grupa wejść/wyjść ogólnego przeznaczenia, a także „przelotowy” (Thru-Port) port SPI, który może służyć np. do przekazywania sygnałów sterujących z mikrokontrolera.

Układ może być stosowany w systemach radiowych, z pasmem o szerokości do 50 kHz, stanowiąc interfejs między częścią RF i mikrokontrolerem, do konwersji danych oraz monitorowania i sterowania.

Szczegółowych informacji na temat układu CMX7861 można szukać tu. Możliwości programowania wbudowanych filtrów cyfrowych zostały przedstawione w nocie aplikacyjnej producenta.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze