ZL27ARM: obsługa czujnika MEMS do pomiaru ciśnienia – BMP085

Funkcja: BMP085_ReadShort(adres) odczytuje dwa kolejne bajty z czujnika ciśnienia z czego jako argument przyjmuje adres pierwszego bajtu (MSB), adres drugiego bajtu (LSB) jest o 1 większy od adresu podanego funkcji. Na podstawie dwóch 8 bitowych liczb stworzona zostaje liczba 16 bitowa która zostaje zwrócona przez funkcję:

Po odczycie i zapisaniu tych danych do odpowiednich zmiennych program w nieskończonej pętli wywołuje odpowiednie funkcje:

Najważniejsza: BMP085_Convert(short* temperature, long* pressure, long* altitude);
wygląda jak poniżej:

Na początku w funkcji BMP085_ReadTemp () odczytywany jest rejestr 0xF6 czujnika celem zapisania jego wartości do zmiennej ut:

Do pobrania

O autorze