Nowy odbiornik radiowy z konwersją bezpośrednią firmy CML Microcircuits

 

 

 

CMX994 to nazwa nowego w ofercie firmy CML Microcircuits układu odbiornika radiowego wykorzystującego konwersję bezpośrednią (Direct Conversion Receiver, DCRx), na pasmo od 100 do 940 MHz.

Dominującą techniką w odbiorze sygnałów RF jest stosowanie układów z superheterodyną, przenoszących odbierany sygnał na częstotliwość pośrednią. Odbiorniki DCRx, nazywane też homodynowymi lub synchrodynowymi, stanowią alternatywę dla tego podejścia, dokonują bowiem detekcji podając na mieszacz sygnał oscylatora lokalnego dostrojonego do częstotliwości nośnej. Konwersja do pasma podstawowego odbywa się więc w pojedynczym stopniu przemiany częstotliwości, co prowadzi do uproszczenia układu odbiornika oraz usuwa problem częstotliwości lustrzanych.

Układ CMX994 jest wyposażony w szerokopasmowy wzmacniacz niskoszumny (LNA) z regulowanym wzmocnieniem, poprzedzający blok przemiany częstotliwości i demodulator kwadraturowy o wysokiej dynamice. Przetwarzanie w paśmie podstawowym obejmuje wzmacniacze oraz precyzyjne filtry o konfigurowalnym paśmie (1:2:4 Bandwidth). Sygnał z mieszaczy jest podawany bezpośrednio na te filtry, usuwające pozakanałowe sygnały blokujące przed wzmocnieniem sygnału w paśmie podstawowym. Po przejściu przez filtry sygnał trafia na wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu.

W torze demodulatora znajdują się układy korygujące offset DC sprzętu, mające za zadanie optymalizować zakres dynamiki sygnału. Proces ten musi być sterowany przez zewnętrzny mikrokontroler lub procesor DSP, przetwarzający sygnały I/Q z odbiornika. Komunikacja z zewnętrznym kontrolerem odbywa się z wykorzystaniem magistrali C-BUS.

Za generację sygnału lokalnego oscylatora odpowiada pętla PLL oraz VCO o ujemnej rezystancji, dostosowane do pracy w zakresie VHF. Możliwe jest też wykorzystanie zewnętrznego sygnału LO oraz dostępne są dzielniki częstotliwości (przez 2/4/6), co pozawala na pracę w różnych pasmach.

Do zastosowań odbiornika CMX994 można zaliczyć: systemy Software Defined Radio, modemy telemetryczne, systemy komunikacji satelitarnej oraz systemy wąskopasmowe (25 kHz, 12.5 kHz, 6.25 kHz).

Układ jest dostępny w 40-pinowej obudowie VQFN i zasilany napięciem od 3.0 do 3.6 V. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie firmy CML Microcircuits.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze