Stos protokołu CANopen dla mikrokontrolerów serii RX600 firmy Renesas

 

 

 

Firma Renesas Electronics Europe ogłosiła dostępność stosu protokołu CANopen dla 32-bitowych mikrokontrolerów z serii RX600 firmy Renesas. Opracowany stos jest autorstwa firmy port GmbH. Oprócz stosu, dostępny jest również program narzędziowy CDT (CANopen Design Tool).

Mikrokontrolery serii RX600 pracują z maksymalną częstotliwością taktowania 100 MHz. Wydajność obliczeniowa układów wynosi 165 DMIPS. Na wyposażeniu mikrokontrolerów znajdują się między innymi timery, kontroler DMA, interfejsy komunikacyjne (Ethernet MAC, USB Host/OTG/Device, SCI, UART, SIO i I2C, CAN), przetwornik A/C i C/A i moduł obliczeniowy cyklicznej kontroli nadmiarowej CRC. Układy serii RX600 z wbudowanym interfejsem CAN występują w obudowach od 48- do 176-pinowych z wbudowanymi pamięciami Flash od 64 kB do 2 MB oraz RAM od 8 kB do 128 kB.

Seria układów RX600 firmy Renesas obsługuje do trzech interfejsów CAN, które są w pełni zgodne ze standardami CAN 2.0B oraz ISO11898-1 (ramki danych o standardowych i rozszerzonych adresach). Każdy z interfejsów CAN ma 32 skrzynki pocztowe (mailboxes), z których osiem może być również skonfigurowanych jako skrzynki pocztowe FIFO (First-In-First-Out). 16-bitowy licznik zapewnia funkcję stempla czasowego (time stamp function). Interfejsy CAN mogą komunikować się z CPU mikrokontrolera używając różnych przerwań, takich jak przerwania zakończenia odbioru, zakończenia transmisji, odbioru FIFO, transmisji FIFO, oraz przerwania powodowane błędami.

Stos protokołu CANopen spełnia standardy firmy port GmbH dotyczące ściśle określonego i bardzo wydajnego kodowania i dokumentowania. W wyniku zastosowanych standardów stos CANopen wymaga niewielkich zasobów pamięci, jak również cechuje się wysoką szybkością działania. W celu zapewnienia łatwej implementacji, firma port GmbH oferuje dedykowane kody dla płytek ewaluacyjnych i zestawów startowych firmy Renesas.

Biblioteka kodu źródłowego CANopen zapewnia usługi komunikacji oparte na protokole CANopen zgodnie z profilami komunikacyjnymi definiowanymi przez standardy CiA-301 V4.2 oraz CiA 302 (CiA – organizacja „CAN in Automation”). Biblioteka zawiera kod wszystkich funkcji w języku ANSI-C, a specyficzne interfejsy sprzętowe zostały umieszczone w oddzielnych pakietach sterowników (dostępnych także w postaci kodu źródłowego w języku ANSI -C). Takie rozwiązanie ułatwia dostosowanie stosu do różnych systemów. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej firmy port.

Program narzędziowy CANopen Design Tool umożliwia szybkie i ekonomiczne opracowywanie aplikacji (urządzeń). Narzędzie to automatycznie generuje słownik obiektów (object dictionary), funkcję inicjalizacji w języku C, plik arkusza danych elektronicznych EDS (Electronic Data Sheet) oraz dokumentację projektu. Ponadto, upraszcza konfigurację biblioteki CANopen oraz pakietów sterowników CANopen. Wersja testowa programu CANopen Design Tool jest dostępna bezpłatnie.

Stos protokołu CANopen oraz program narzędziowy do projektowania CANopen Design Tool są już dostępne.

Dystrybutorem Renesas w Polsce jest firma MSC Polska Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 12/3, 44-100 Gliwice, tel.: 32 3 30 54 50, fax: 32 3 30 54 52, www.msc-ge.pl, email: Gliwice@msc-ge.com.

O autorze