LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Programowy analizator wektorowy RF firmy Tektronix

 

SignalVu to nazwa software’owego, wektorowego analizatora sygnałów firmy Tektronix, służącego do badania w trybie offline skomplikowanych przebiegów mikrofalowych i RF, zebranych za pomocą oscyloskopów tego producenta.

Pakiet SignalVu dostarcza wiele opcji analizy sygnałowej, w tym: analizy widmowe, spektrogramy oraz pomiary RF takie jak: moc w kanałach sąsiednich, CCDF, zajmowane pasmo, zmiany amplitudy, częstotliwości i fazy w czasie, a także analiza modulacji analogowych. Dodatkowo, za opłatą, dostępne są też bardziej wyrafinowane analizy impulsowe, modulacyjne, czasu ustalania parametrów sygnału, sygnałów audio i OFDM. Wśród automatycznych procedur pomiarowych znaleźć można: ACLR (także dla wielu nośnych), zmiany mocy w czasie, OBW/EBW, Spur Search i wspomnianą CCDF. Opcjonalnie dostępne są także procedury automatyzujące pomiary impulsowe. Pakiet SignalVu umożliwia wykonywanie analiz sygnałów o częstotliwościach do 33 GHz.

Pakiet ma intuicyjny interfejs, pozwalający łatwo łączyć ze sobą wyniki analiz z różnych dziedzin i pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych analiz sygnałów zmierzonych za pomocą wszystkich produkowanych obecnie oscyloskopów serii MSO, MDO, DSA i DPO, także niedrogich MSO/DPO2000 oraz analizatora widma wbudowanego w model MDO4000. Dzięki pakietowi Tektronix OpenChoice możliwe jest łatwe przeniesienie wyników analiz do innych programów, np. Excela czy Matlaba.

Do pobrania dostępna jest 30-dniowa, pozbawiona ograniczeń wersja próbna. Użytkownicy wersji komercyjnej mogą za dodatkową opłatą korzystać z  opcji analiz modulacji (General Purpose Modulation Analysis), zaawansowanej analizy impulsów (Advanced Pulse Analysis), ustalania częstotliwości i fazy (Frequency and Phase Settling) oraz pomiarów sygnałów OFDM i AM/FM/PM/Direct Audio.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie produktowej pakietu.

Jedynym autoryzowanym serwisem i dystrybutorem firmy Tektronix w Polsce jest firma TESPOL www.tespol.com.pl , ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, tel.: 71 783 63 60, 22 675 75 42.