Pierwsze na rynku programowalne wzmacniacze różnicowe firmy Texas Instruments

 

 

 

 

Firma Texas Instruments opracowała pierwsze na rynku programowalne wzmacniacze różnicowe (PDA – Programmable Differential Amplifier). Programowalne sterowanie wzmocnieniem w układach PDA eliminuje potrzebę stosowania rezystorów ustanawiających współczynnik wzmocnienia i związane z nimi błędy niedopasowania, umożliwiając tworzenie bardziej niezawodnych systemów w szerokim zakresie zastosowań, jak sprzęt medyczny, urządzenia badawcze i pomiarowe, sprzęt wojskowy, urządzenia komunikacji bezprzewodowej lub mikrofalowe systemy radiowe. Dodatkowo projektowanie systemów z układami PDA znacznie skraca czas projektowania, zmniejsza liczbę komponentów oraz koszty materiałowe.

Układy PDA łączą najlepsze właściwości wzmacniaczy w pełni różnicowych FDA (Fully-Differential Amplifier) oraz wzmacniaczy o zmiennym, sterowanym cyfrowo wzmocnieniu DVGA (Digital Variable Gain Amplifier). Umożliwiają one inżynierom łatwo modyfikować projekty poprzez zmianę wzmocnienia, bez konieczności dopasowania zewnętrznych rezystorów, wymiany wzmacniaczy, lub przeprowadzania ponownej konfiguracji i optymalizacji każdego stopnia wzmocnienia.

Układy PDA (jednokanałowy LMH6881 oraz dwukanałowy LMH6882, oba o szerokości pasma wzmacniania 2.4 GHz) zapewniają niski poziom zniekształceń i szumów oraz przepustowość w całym zakresie wzmocnienia od 6 dB do 26 dB. Parametry techniczne przy maksymalnym wzmocnieniu 26 dB i częstotliwości sygnału wejściowego 100 MHz: współczynnik szumów NF (Noise Figure) 9.7 dB, współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych trzeciego rzędu OIP3 (Output Third-Order Intercept Point) 44 dBm oraz współczynnik zniekształceń od trzeciej harmonicznej HD3 (Third Harmonic Distortion) 100 dBc.    

Układy PDA cechują się łatwością użycia. Sterowanie wzmocnieniem może być realizowane za pomocą magistrali SPI lub dedykowanych pinów, bez potrzeby stosowania zewnętrznych rezystorów.

W celu przyspieszenia procesu projektowania z wykorzystaniem układów PDA LMH6881 i LMH6882 firma Texas Instruments oferuje różne narzędzia i wsparcie techniczne. Obecnie, dostępne są już moduły ewaluacyjne (LMH6881EVAL, LMH6882EVAL), modele symulacyjne TINA-TI SPICE (dla układu LMH6881, dla układu LMH6882) i projekty referencyjne (dla układu LMH6881, dla układu LMH6882), umożliwiające dokonać szybkiej oceny tych układów i przyspieszyć opracowywanie systemów.

Układ LMH6881 jest dostępny w 24-pinowej obudowie QFN o wymiarach 2.6 x 2.6 mm w cenie jednostkowej 3.71 USD w partiach po 1000 sztuk. Układ LMH6882 jest dostępny w 36-pinowej obudowie QFN o wymiarach 4.6 x 4.6 mm w cenie jednostkowej 5.95 USD w partiach po 1000 sztuk.

Więcej informacji o programowalnych wzmacniaczach różnicowych LMH6881 i LMH6882 można znaleźć na stronie www poświęconej tym układom i na przygotowanym przez producenta filmie.

O autorze