Jesienne nowości w rodzinie STM32F4 (Cortex-M4F): 2 MB Flash, 256 kB SRAM, nowe peryferia i nowe obudowy

 

Mikrokontrolery STM32F4 są szybszą, przystosowaną do stosowania w aplikacjach DSP, wersją mikrokontrolerów STM32F2. Planowane do wprowadzenia do produkcji w najbliższych miesiącach kolejne typy mikrokontrolerów STM32F4 poszerzą ich obszary aplikacyjne, bo kompletne jednoukładowe komputery z dużą pamięcią Flash i dużą mocą obliczeniową przydadzą się w wielu aplikacjach…

Rodzina mikrokontrolerów STM32F4 (rdzeń Cortex-M4F) składa się obecnie z 21 typów mikrokontrolerów z wbudowaną pamięcią Flash o maksymalnej pojemności 1 MB i pamięcią SRAM o pojemności 192 kB (schemat blokowy tych układów pokazano na rysunku 1). Dotychczas produkowane mikrokontrolery są montowane w obudowach o liczbie wyprowadzeń od 64 (obudowa LQFP) do 176 (obudowy LQFP i BGA). Dostępna jest także wersja w miniaturowej obudowie WLCSP90 (wymiary 4,2 x 3,9 mm, grubość z uwzględnieniem średnicy kulek-wyprowadzeń wynosi 0,57 mm) z wyprowadzeniami kulkowymi w postaci matrycy 9×10 o rastrze 0,4 mm.

Rys. 1. Schemat blokowy obecnie dostępnych mikrokontrolerów STM32F4

Rys. 1. Schemat blokowy obecnie dostępnych mikrokontrolerów STM32F4

 

Duża popularność tych szybkich (taktowanie do 168 MHz) mikrokontrolerów spowodowała, że firma STMicroelectronics wprowadza do produkcji nowe typy o takiej samej jak poprzednicy częstotliwości taktowania rdzenia, ale większej pojemności pamięci Flash (2 MB), SRAM (256 kB), większej liczbie interfejsów komunikacyjnych i zmodyfikowanym timerom.

Rys. 2. Zestawienie pojemności pamięci Flash i obudów mikrokontrolerów STM32F4

Rys. 2. Zestawienie pojemności pamięci Flash i obudów mikrokontrolerów STM32F4

 

Jako pierwsze (rysunek 2 pojawią się mikrokontrolery noszące oznaczenia STM32F427 i STM32F437. Wyposażono je w pamięć SRAM o pojemności 256 kB oraz dwa banki Flash o pojemności 1 MB każdy, co daje użytkownikowi dostęp łącznie do 2 MB pamięci nieulotnej. Mikrokontrolery te wyposażono dodatkowo (w stosunku do STM32F40x/STM32F41x) w większą liczbę interfejsów SPI (łącznie będzie ich 6) i dodatkowe UART-y (łącznie będzie ich 8), a wszystkie wewnętrzne timery będą taktowane z taką samą częstotliwością maksymalną jak rdzeń. Planowane warianty mikrokontrolerów STM32F427 i STM32F437 pokazano na rysunku 3.

Rys. 3. Planowane obudowy i pojemności Flash nowych mikrokontrolerów STM32F4 na pierwszym etapie poszerzania rodziny F4

Rys. 3. Planowane obudowy i pojemności Flash nowych mikrokontrolerów STM32F4 na pierwszym etapie poszerzania rodziny F4

 

Mikrokontrolery STM32F427 i STM32F437 są bazą dla kolejnych etapów rozwoju rodziny F4: w kolejnym kroku wyposażenie mikrokontrolerów STM32F427 i STM32F437 zostanie wzbogacone o interfejsy zewnętrznych pamięci SDRAM i nowy, zaawansowany interfejs cyfrowego audio (Serial Audio Interface). Oznaczenia typu tak wyposażonych mikrokontrolerów pozostaną takie same, ale ze względu na wyposażenie ich w interfejs zewnętrznej pamięci SDRAM, będą montowane w obudowach o liczbie pinów od 100 do 208, co pozwoli dołączyć zewnętrzne pamięci z 32-bitowymi magistralami danych (układy w obudowach z 208 i 176 pinami) lub 16-bitowymi (pozostałe wersje obudów).

Rys. 4. Planowane obudowy i pojemności Flash nowych mikrokontrolerów STM32F4 na drugim etapie poszerzania rodziny F4

Rys. 4. Planowane obudowy i pojemności Flash nowych mikrokontrolerów STM32F4 na drugim etapie poszerzania rodziny F4

 

O autorze