Bezprzewodowa sieć czujnikowa firmy Telecontrolli

 

 

 

Włoska firma Telecontrolli w oparciu o transceivery RXQ7 swojej produkcji stworzyła bezprzewodową sieć czujnikową, nazwaną i-Sensor, składającą się z koncentratora i czujników podłączonych do niego w konfiguracji gwiazdy.

Zarówno każdy z czujników, jak i koncentrator mają unikatowe adresy, dzięki czemu można się z nimi komunikować. Koncentrator może do czujników należących do jego obszaru przesyłać polecenia oraz potwierdzenia, którymi steruje kontroler – hostujący komputer PC lub system embedded – za pośrednictwem interfejsu UART. Parametry łączy radiowych, takie jak moc czy szybkość transmisji można skonfigurować za pomocą zewętrznego urządzenia sterującego, podłączonego do koncentratora.

Koncentrator cały czas jest w stanie aktywnym, w którym może odbierać od czujników dane przesyłane następnie do kontrolera. Odpowiedzi wysyłane do czujników zależą od aplikacji pracującej na kontrolerze. Możliwości tak zbudowanego systemu można przetestować dzięki opracowanej przez Telecontrolli aplikacji RXQ7 i-Sensor Network Manager, którą można uruchomić na komputerze PC. Program ten pracuje jako monitor, loguje dane oraz pozwala sterować siecią bezprzewodową.

Cała sieć została zaprojektowana z myślą o energooszczędności. Po restarcie czujniki przechodzą automatycznie do obniżonego poboru energii, w którym interfejs radiowy jest wyłączony, mikrokontroler uśpiony, a włączony jest wewnętrzny timer. Czujnik może zostać wybudzony na dwa sposoby: asynchronicznie, poprzez wymuszenie stanu niskiego na jednym z wyprowadzeń lub poprzez zegar, wybudzający czujnik okresowo. W stanie uśpienia czujnik zużywa mniej niż 1µA, przy odbiorze poniżej 24 mA, a w czasie nadawania od 20 do 90 mA. Średni czas przesyłania jednej ramki danych i odbioru potwierdzenia wynosi 3.7 ms (GFSK @ 50k Manchester). Czujniki można konfigurować bezprzewodowo (ROA).

Zarówno koncentrator, jak i czujniki jako interfejs radiowy wykorzystują tranceiver RXQ7-868-ORP. Łącze radiowe jest dwukierunkowe i wielokanałowe, maksymalna moc sygnału RF to 20 dBm (100 mW).

Szczegółowe informacje dotyczące sieci i-Sensor można znaleźć w dokumencie.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl

O autorze