Nowy, 12-bitowy oscyloskop Teledyne LeCroy o 16-krotnie lepszej rozdzielczości

 

 

 

 

Firma Teledyne LeCroy wprowadza na rynek oscyloskopy HDO4000 oraz HDO6000 – dwie nowe serie urządzeń wysokiej rozdzielczości. W oscyloskopach tych zastosowano technologię HD4096, pozwalającą uzyskać wysoką rozdzielczość, a jednocześnie wysoką częstotliwość próbkowania oraz niski poziom szumów. Przyrządy wykonane w tej technologii mają szesnastokrotnie wyższą rozdzielczość poziomą, zatem wyświetlane przebiegi są znacznie wyraźniejsze i bardziej ostre, niż w tradycyjnych przyrządach 8-bitowych. Szczegóły, które dotąd trudno było dostrzec, są teraz dobrze widoczne i łatwe do zmierzenia. Urządzenia HDO4000 oraz HDO6000 są dostępne w wersjach z pasmem od 200 MHz do 1 GHz. Wszystkie modele HDO mają duży 12,1-calowy wyświetlacz i intuicyjny interfejs, a także potężne narzędzia do wykrywania błędów i funkcje automatycznych pomiarów oraz operacji matematycznych na przebiegach. Do tych narzędzi należy funkcja wyszukiwania WaveScan, odtwarzanie przebiegów z historii, tryb sekwencji akwizycji i generator raportów LabNotebook. Pakiety oprogramowania do analizy widma i pomiaru mocy rozszerzają możliwości tych oscyloskopów, korzystających z 12-bitowej architektury i charakteryzujących się dużym zakresem dynamicznym oraz zwiększoną precyzją pomiaru.

Technologia wysokiej rozdzielczości HD4096

Technologia HD4096 polega na stosowaniu szybkich, 12-bitowych przetworników analogowo-cyfrowych, niskoszumnych wzmacniaczy, a także architektury systemu zapewniającej małe szumy. Rozwiązania te pozwalają oscyloskopom wysokiej rozdzielczości rejestrować i wyświetlać sygnały o paśmie do 1 GHz z częstotliwością próbkowania 16 razy większą, niż inne oscyloskopy. Dokładne pomiary są kluczowe dla efektywnego wykrywania błędów i analizy. Technologia HD4096 pozwala oscyloskopom osiągnąć wysoką dokładność pomiarową, poprawić możliwości testowania i osiągnąć dokładniejsze wyniki.

Poza technologią HD4096, oscyloskopy HDO korzystają z filtrowania ERES (Enchanced Resolution) opracowanego przez Teledyne LeCroy, które pozwala poprawić rozdzielczość o 3 dodatkowe bity, uzyskując 15-bitową rozdzielczość poziomą.

Oscyloskopy HDO4000 i HDO6000

Oscyloskopy z serii HDO4000 dostępne są jako modele z dwoma i czterema kanałami w paśmie od 200 MHz do 1 GHz. Przyrządy oferują częstotliwość próbkowania 2,5 GS (miliardów próbek) na sekundę i pamięć 25 milionów punktów na kanał (do 50 milionów przy nakładkowaniu). Wszystkie modele HDO mają ekrany dotykowe o przekątnej 12,1 cala, które pozwalają na łatwą kontrolę kanałów, ustawień wyzwalania, funkcji pomiarowych i matematycznych.

Zaawansowane pomiary, wykrywanie błędów, analiza

Dokładność wyświetlanego sygnału i wysokie częstotliwości próbkowania nie byłyby użyteczne bez zaawansowanych narzędzi do wykrywania błędów i analizy. Urządzenia HDO dostarczają takich narzędzi oraz rozbudowanych możliwości analizy przebiegów. Funkcja wyszukiwania WaveScan pozwala na badanie pojedynczego ciągu danych akwizycji w poszukiwaniu defektów, zaburzeń i innych anomalii przy użyciu ponad 20 kryteriów. Można również, korzystając z tych kryteriów, uruchomić skan i oczekiwać na nietypowe zdarzenie przez wiele godzin, a nawet dni. Tryb historii pozwala na przewijanie w celu znalezienia anomalii i pomiaru ich parametrów lub skorzystania z kursorów. Funkcja szeregowego wyzwalania i dekodowania szybko wykrywa zdarzenia na magistrali bez potrzeby ręcznej konfiguracji wyzwalania. W trybie sekwencji zdarzenia wyzwalające są przechowywane jako „segmenty”, co pozwala na rejestrację wielu szybkich impulsów w krótkich odstępach czasu, jak również zdarzeń występujących rzadko, zmniejszając czas martwy między wyzwoleniami. Narzędzie do automatycznego tworzenia dokumentacji i raportów LabNotebook przyspiesza opracowywanie i zapisywanie wyników testów.

Dzięki funkcjom matematycznym, takim jak uśrednianie, zwiększenie rozdzielczości i FFT oraz mnogości mierzonych parametrów, oscyloskopy HDO mogą zmierzyć i przeanalizować każdy aspekt przebiegu. Poza prostymi pomiarami przebiegów, funkcje statystyczne, histogramy i analiza trendów pozwalają zobrazować zmiany przebiegu w czasie.

Oprogramowanie do analizy widma i pomiaru mocy

Dla urządzeń z serii HDO dostępne są pakiety oprogramowania przeznaczone do dwóch zastosowań często spotykanych w projektowaniu i testowaniu. Oprogramowanie Spectrum Analyzer zamienia funkcje panelu HDO w te typowe dla analizatora widma. Pozwala na ustawienie zakresu widma, rozdzielczości częstotliwościowej i częstotliwości środkowej. Użytkownik może dodać filtry w kanałach wejściowych i obserwować zmianę częstotliwości w czasie rzeczywistym. Składowym widma przypisywane są unikalne etykiety, których wartości przedstawiane są w tabeli. Użytkownik może dotknąć dowolnej linii, by powiększyć obraz wokół maksimum. Spektrogram pozwala na obserwację zmiany widma następującej w czasie.

Rozszerzenie Power Analysis pozwala na szybkie pomiary i analizę charakterystyki konwerterów i obwodów podczas pracy, zapewniając automatyczny pomiar zużycia energii i dedykowany interfejs użytkownika. Obszary, w których następuje włączenie, wyłączenie i straty przewodnictwa są oznaczane za pomocą kolorów naniesionych na przebieg. Oprogramowanie udostępnia narzędzia do pomiarów mocy krytycznej przełączników, analizę modulacji pętli kontrolnej i pomiary harmonicznych na linii zasilania.

Dystrybutorem produktów Teledyne LeCroy w Polsce jest firma NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, tel/fax: 22 641-61-96, 22 644-42-50, 22 641-15-47, e-mail: ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl.

O autorze