Transceivery RF z rdzeniem mikrokontrolera AVR od firmy Atmel

 

 

 

 

Firma Atmel rozszerzyła swoją ofertę scalonych transceiverów (nadajników-odbiorników) radiowych o rodzinę ATA583x, której układy oparte zostały na rdzeniu mikrokontrolera AVR. Do nowej grupy układów należą trzy modele: ATA5831, ATA5832, ATA5833.

Układy mogą pracować w pasmach 310 – 318 MHz, 418 – 477 MHz oraz 836 – 956 MHz z modulacjami ASK i FSK. Cechują się czułością -123 dBm przy przepływności 0.75 kb/s (FSK, 433.92 MHz) i -109 dBm przy 20 kb/s (ASK, 433.92 MHz) i możliwością nadawania z mocą od -12 do +14.5 dBm.

Transceivery ATA583x pobierają typowo prąd 9.8 mA w trybie odbioru danych (w pasmach 310 – 318 i 418 – 477 MHz, z odpytywaniem 3-kanałowym w cyklu 21 ms) i 9.4/13.8 mA w trybie wysyłania danych (w pasmach 310 – 318 i 418 – 477 MHz, moc nadawana odpowiednio 6 dBm/10 dBm). W stanie wyłączenia układy pobierają typowo tylko 5 nA.

Układy można konfigurować przez zintegrowaną pamięć EEPROM (1024 B), dzięki czemu łatwo da się je adaptować do potrzeb programując przez SPI, także w czasie pracy systemu. Wszystkie modele są wyposażone ponadto w 24 kB zintegrowanej pamięci ROM, w której znajduje się firmware obsługujący komunikację RF. Firmware można uzupełniać o własne funkcje, których kod można zapisać w zintegrowanej w układach pamięci Flash.

Układy ATA583x dostępne są w obudowach QFN32 o wymiarach 5 x 5 mm w cenie 2.90 USD przy zamówieniach 50 tys. sztuk.

Jako zastosowania transceiverów ATA583x producent podaje wszelkie systemy zdalnego sterowania i pomiarów, w szczególności systemy systemy samochodowe typu remote keyless entry (RKE), passive entry go (PEG), remote start (RS) i tire pressure monitoring (TPMS).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach produktowych układów: ATA5831, ATA5832, ATA5833 oraz w zbiorczej nocie katalogowej.

O autorze