Cyfrowy kompas na STM32 z czujnikiem HMC5883

Jak widać aktualizacja treści wyświetlacza odbywa się tylko przy wybraniu nowej opcji z menu. Gdy dokonamy wyboru poprzez naciśnięcie przycisku JOY_ENTER, wówczas program sprawdzi, która opcja menu była ostatnio wybrana i przejdzie do wykonania odpowiedniej funkcji:

Funkcje te wykonywane są do wciśnięcia JOY_DOWN. Pierwsza z nich to Opcja_INFO():

Ma ona za zadanie poinformować użytkownika o sposobie ustawienia i konfiguracji magnetometru, podkreślając by oś Z czujnika była ustawiona w przybliżeniu prostopadle do ziemi. Druga funkcja wybierana z opcji menu to Opcja_Kalibracja():

Funkcja cyklicznie odczytuje wartość pola magnetycznego z czujnika dla każdej osi za pomocą funkcji:

Do pobrania

O autorze