Łagodny start z AVR XMEGA

Zestaw ewaluacyjny XMEGA-B1 Xplaned

Niemal wszystkie opisane peryferia mikrokontrolera ATxmega128B1 w bardzo przystępny sposób prezentuje w działaniu zestaw ewaluacyjny XMEGA-B1 Xplained. Na płytce (fot. 2) zamontowano mikrokontroler ATxmega128B1 wraz ze starannie dobranym otoczeniem (patrz ramka).

 

 

Fot. 2. Płytka zestawu ewaluacyjnego XMEGA-B1 Xplained

Fot. 2. Płytka zestawu ewaluacyjnego XMEGA-B1 Xplained

 

 

Na płytce są też 4 gniazda rozszerzające, do których doprowadzono niewykorzystane porty mikrokontrolera. Możliwe jest więc samodzielne ich oprogramowanie przez użytkownika. Przy wyborze portów I/O trzeba tylko zwracać uwagę na to czy nie zostały już zajęte przez oprogramowanie firmowe płytki.

Do jednej ze zworek umieszczonych na płytce doprowadzono punkty pomiarowe TP1 i TP2, pomiędzy które włączany jest miliamperomierz mierzący prąd zasilania. Pomiar wykazał, że jest on równy 8,6 mA. Płytka jest zasilana z gniazda USB, przez które łączy się ją z komputerem lub za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza DC 5 V.

Program mikrokontrolera zapisany fabrycznie w jego pamięci demonstruje działanie poszczególnych bloków funkcjonalnych. Wykorzystywane są do tego wymienione wcześniej elementy otoczenia procesora. Dostarczana jest także wersja źródłowa programu, co umożliwia dokonywanie ewentualnych modyfikacji przez użytkownika. Programowanie odbywa się przez interfejs USB lub złącze debugowania PDI z wykorzystaniem umieszczonego w pamięci procesora boot loadera. Inicjalizacja procedury ładującej następuje na skutek wykrycia zwarcia do masy zworki J1 po włączeniu zasilania. Jednym z najpopularniejszych programów wykorzystywanych do programowania mikrokontrolerów Atmela jest darmowy FLIP dostępny na firmowej stronie internetowej producenta. Schemat blokowy płytki XMEGA-B1 Xplained przedstawiono na rys. 3.

 

Rys. 3. Schemat blokowy płytki XMEGA-B1 Xplained

Rys. 3. Schemat blokowy płytki XMEGA-B1 Xplained

 

 

Do płytki ewaluacyjnej Atmel dołącza oprogramowanie demonstracyjne XMEGA-B1 Xplained Demonstration, które można pobrać ze strony. Umożliwia ono dostęp do pamięci Flash zainstalowanej na płytce XMEGA-B1 Xplained jako pamięci masowej, ale interfejs HID pozwala też komunikować się z aplikacją uruchomioną na komputerze PC poprzez USB i dzięki temu korzystać ze wszystkich komponentów zestawu (czujnik światła, czujnik temperatury, potencjometr, pomiar napięcia zewnętrznego, przyciski dotykowe, diody świecące, regulacja podświetlenia i kontrastu wyświetlacza LCD). Poprzez aplikację demonstracyjną można wprowadzać tekst, który jest następnie wyświetlany na wyświetlaczu LCD, zapalać  gasić diody LED. Okno robocze aplikacji XMEGA-B1 Xplained Demonstration przedstawiono na rys. 4.

 

Rys. 4. Okno robocze aplikacji XMEGA-B1 Xplained Demonstration

Rys. 4. Okno robocze aplikacji XMEGA-B1 Xplained Demonstration

 

 

 

Narzędzia dla programistów i użytkowników

Do pisania programów przeznaczonych dla mikrokontrolerów AVR, w tym ATxmega opracowano szereg narzędzi. Jednym z najbardziej popularnych środowisk uruchomieniowych jest AVR Studio, które w wersji 6.0 obsługuje także mikrokontrolery Atmel ARM Cortex-M. Środowisko to zawiera edytor, kompilator i debuger programów pisanych w asemblerze i w języku C/C++. Obsługuje także mikrokontrolery 8- i 32-bitowe AVR, SAM3 i SAM4 – razem ok. 300 układów. Debugowanie programów w czasie rzeczywistym wymaga zastosowania jednego z kilku dostępnych debugerów, np.: AVR JTAGICE 3, Atmel AVR JTAGICE mkII lub Atmel AVR ONE!. Za ich pomocą mogą być również programowane mikrokontrolery AVR.

O autorze