Nowy 32-bitowy rdzeń mikroprocesorowy firmy Cortus

 

 

 

Francuska firma Cortus projektująca rdzenie mikroprocesorowe uzupełniła swoją ofertę o model APS1, który jest według jej zapewnień najmniejszym 32-bitowym rdzeniem na świecie. Rdzeń ten ma skutecznie konkurować z istniejącymi rdzeni 8-bitowymi dzięki niższemu zużyciu energii i możliwości prostszego tworzenia oprogramowania.

Korzyści, jakie niesie przejście z rdzenia 8-bitowego na APS1 to nie tylko pełna obsługa języka C i C++, bez konieczności jakiegokolwiek programowania w asemblerze, ale też szybsze przetwarzanie w każdym cyklu oraz większy zestaw rejestrów, pozwalający ograniczyć liczbę odwołań do pamięci, co skutkuje niskim poborem energii (22 μW/MHz przy technologii TMSC 130 nm).

Podobnie jak inne rdzenie firmy Cortus, APS1 ma pipeline o długości od 5 do 7 stopni, z wykonywaniem poza kolejnością (out-of-order completion), zapewniający wykonywanie większości instrukcji (w tym instrukcji ‘load’ i ‘store’) w jednym cyklu.

Rdzeń wyposażony jest w szesnaście rejestrów 32-bitowych oraz po 64 kB adresowalnej pamięci danych i programu, a także 64 kB przestrzeni pamięciowej dla peryferiów. Jako członek rodziny procesorów firmy Cortus, APS1 można połączyć ze wszystkimi peryferiami firmy, w tym: Ethernet 10/100 MAC, USB 2.0 (Device) i USB 2.0 OTG poprzez magistralę APS. Rdzeń składa się z tylko 7700 bramek i jest dostępny także w formie netlisty GTECH.

Dla rdzenia APS1 nieodpłatnie dostępne są narzędzia projektowe w postaci środowiska programistycznego opartego na Eclipse, kompilatora GNU GCC oraz debugera GNU GDB z możliwością debugowania przez JTAG. Dostępne są też wersje kilku systemów czasu rzeczywistego, w tym: FreeRTOS i Micrium µC/OS.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie produktowej.

O autorze