Pakiet oprogramowania do analizy zgodności sygnałów z USB 2.0 w oscyloskopach R&S

 

 

 

Firma Rhode & Schwarz (R&S) udostępniła kolejny pakiet oprogramowania rozszerzający możliwości jej oscyloskopów z serii RTO. Tym razem jest to narzędzie służące do automatycznej weryfikacji zgodności sygnału z wymaganiami standardu USB 2.0, nazwane RTO-K21.

Zatwierdzenie zgodności urządzenia z wymaganiami standardu USB 2.0 wymaga pomyślnego przejścia testów zgodności organizowanych przez organizację USB Implementers Forum (USB-IF). Firma R&S ułatwia to zadanie dzięki zgodnym z wymaganiami USB-IF automatycznym procedurom testowym, zaimplementowanym w postaci pakietu RTO-K21. Oprogramowanie to pozwala badać pracę urządzenia działającego jako device, host lub hub i przeprowadzać testy jakości sygnałów, wymiany pakietów danych, synchronizacji pracy nadajnika i odbiornika, czułości tego ostatniego i kilka innych.

Pakiet RTO-K21 pracuje na komputerze PC, sterując oscyloskopem i testowanym urządzeniem, podłączonym przez przystawkę pomiarową RT-ZF1. Wykonywanie testu ułatwiają wyświetlane krok po kroku instrukcje pomiarowe, a generowany automatycznie raport można uzupełniać wybranymi wynikami szczegółowymi i zapisać w formacie PDF, RTF lub HTML.

Wśród opracowanych wcześniej przez firmę  R&S pakietów oprogramowania rozszerzających możliwości oscyloskopów serii RTO znajdują się: RTO-K1 i RTO-K2 do dekodowania odpowiednio sygnałów I2C/SPI i RS-232/UART, RTO-K3, RTO-K4, RTO-K5 do wyzwalania i dekodowania odpowiednio CAN/LIN, FlexRay oraz I2S/LJ/RJ/TDM, a także RTO-K11 stanowiący programowy interfejs I/Q.

Listę dostępnych dla oscyloskopów RTO akcesoriów można znaleźć na stronie.

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel: 22 337 64 97.

O autorze