LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Polski rdzeń IP kompatybilny z PIC16C6X

 

 

 

 

Polska firma DCD (Digital Core Design) zaprezentowała swoją wersję niedrogiego, 8-bitowego mikrokontrolera PIC, cztery razy szybszą od architektury standardowej i w pełni kompatybilną, jeśli chodzi o programowanie, z mikrokontrolerami PIC16C6X. Rozwiązanie otrzymało nazwę DRPIC166X i ma postać rdzenia IP (static soft IP core). DRPIC166X wykorzystuje architekturę RISC typu Harvard z potokowaniem (pipelining) i może pracować z częstotliwością nawet 1.3 GHz.

Zaletą zastosowanej architektury jest możliwość jednoczesnego pobierania instrukcji i komunikacji z pamięcią danych. Większość instrukcji, z wyjątkiem tych operujących bezpośrednio na liczniku programu (GOTO, CALL, RETURN) jest wykonywana w jednym okresie zegara systemu, z dodatkowym taktem poświęcanym na opróżnianie i ponowne wypełnianie potoku.

DRPIC166X wykorzystuje 35 instrukcji, długość słowa instrukcji wynosi 14 b, a słowa danych 8 b, przestrzeń pamięci dla kodu to 64 ksłów, a wewnętrznej pamięci danych – 32 kB. Oprócz tego, dostępny jest niezależny, konfigurowalny stos. DRPIC166X steruje 32 portami wejścia/wyjścia, 3 timerami, interfejsem USART, modułem CCP (Capture/Compare/PWM) i timerem Watchdoga. Dostępne są ponadto tryby uśpienia o niskim zużyciu energii. Całość rozwiązania składa się z 6700 bramek.

Parametry rdzenia IP zależą od technologii realizacji. Przy wykorzystaniu technologii 0.18u, układ może pracować z maksymalną częstotliwością 1.3 GHz i zużywa 37 µW/MHz. Dla porównania, przy realizacji w technologii 0.35µ maksymalna częstotliwość taktowania spada do 800 MHz.

Rdzeń IP dostarczany jest z w pełni zautomatyzowanym środowiskiem testowym, zestawem testów i sprzętowym debugerem DoCD, pozwalającym na nieinwazyjne debugowanie całego projektowanego układu SoC w trakcie pracy aplikacji. Rdzeń DRPIC166X testowany był na układach firm: Actel, Lattice, Xilinx oraz Altera i jest dostępny w formie niezależnego od platformy kodu HDL.

Obszerne informacje dotyczące opisywanego rdzenia IP można znaleźć na stronie produktowej.