Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 1

DAvE Bench

Stworzony przez DAvE 1/2.1 kod konfiguracyjny dla peryferiów mikrokontrolera można łatwo zaimportować do pakietu służącego do tworzenia i rozwijania oprogramowania. Dzięki temu programista może na bazie wygenerowanego kodu zaimplementować funkcjonalność docelowej aplikacji. Jednym z pakietów, do których można zaimportować wygenerowany przez DAvE 1/2.1 kod, jest DAvE BENCH (rysunek 1) firmy Infineon. Jest to oparte na platformie Eclipse IDE (Integrated Development Environment), które zintegrowane zostało między innymi z kompilatorem C, debugerem, loaderem do pamięci Flash oraz terminalem UART.

 

Rys. 1. Widok okien pakietu DAvE BENCH [2]

Rys. 1. Widok okien pakietu DAvE BENCH [2]

 

 

DAvE DRIVE – narzędzie do aplikacji sterujących silnikiem

Kolejnym narzędziem udostępnianym przez firmę Infineon jest DAvE DRIVE (rysunek 2). Umożliwia ono, przy wykorzystaniu graficznego interfejsu użytkownika, wygenerować kod źródłowy warstwy aplikacji, która przeznaczona jest do sterowania silnikiem. Projektant może wybrać rodzaj silnika, rodzaj algorytmu sterującego, parametry czasowe i inne ustawienia.

 

Rys. 2. Okno tworzenia projektu w DAvE DRIVE [2]

Rys. 2. Okno tworzenia projektu w DAvE DRIVE [2]

 

 

DAvE 3 – dla programistów XMC4000

Przedstawione powyżej narzędzia nie są przeznaczone dla mikrokontrolerów XMC4000. Dla swojej nowej rodziny układów firma Infineon przygotowała pakiet o nazwie DAvE 3. Według najprostszej definicji DAvE 3 określić można jako pakiet integrujący funkcjonalności wszystkich wcześniej wymienionych narzędzi (rysunek 3): generatora kodu konfiguracyjnego peryferiów mikrokontrolera, IDE oraz narzędzia do aplikacji sterowania silnikiem. Dzięki temu połączeniu DAvE 3 może być zarówno kompletną platformą do tworzenia oprogramowania na mikrokontroler, jak również może służyć jako jedno z narzędzi – służące do generowania kodu, który zostanie zaimportowany do innego pakietu, w którym aplikacja będzie tworzona. Oprócz zintegrowania narzędzi w jednym pakiecie firma Infineon wprowadziła do poszczególnych elementów pakietu usprawnienia. Najistotniejszym z nich jest przeprojektowany generator kodu konfiguracyjnego peryferiów mikrokontrolera, który w DAvE 3 jest dużo bardziej funkcjonalny i zaawansowany, w porównaniu do wcześniejszej wersji tego narzędzia.

 

Rys. 3. Funkcjonalność DAvE 1, DAvE 2 i DAvE 3 [1]

Rys. 3. Funkcjonalność DAvE 1, DAvE 2 i DAvE 3 [1]

 

 

DAvE 3 – opis budowy

Pakiet DAvE 3 stworzony został na bazie Eclipse (rysunek 4). Eclipse to napisana w Javie otwarta platforma, która sama w sobie nie dostarcza żadnych narzędzi służących do tworzenia kodu i budowania aplikacji, oferuje jednak obsługę wtyczek (plug-ins) rozszerzających jej funkcjonalność o możliwość tworzenia i rozwijania oprogramowania w różnych językach i na różne platformy sprzętowe.

 

Rys. 4. Architektura Eclipse [4]

Rys. 4. Architektura Eclipse [4]

 

 

O autorze

Szymon Panecki

SZYMON PANECKI urodził się 17 lutego 1985 roku w Milanówku. Tytuł inżyniera Elektroniki i Telekomunikacji, a następnie magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał kolejno w roku 2008 i 2010. Ponadto tytuł inżyniera Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał w roku 2011.

Szymon Panecki jest doświadczonym elektronikiem-konstruktorem, który w trakcie swojej zawodowej kariery koncentruje się na definiowaniu i projektowaniu (zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej) systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM od różnych producentów, w tym przede wszystkim Infineon Technologies (rodzina XMC1000 i XMC4000), STMicroelectronics (STM32 i STR7), Freescale Semiconductor (Kinetis L) oraz Silicon Labs (EFM32 i Precision32). Obszarem jego szczególnego zainteresowania są systemy wykorzystujące czujniki środowiskowe (wilgotności, ciśnienia, temperatury) oraz przemysłowe i motoryzacyjne interfejsy komunikacyjne, głównie CAN.

Szymon Panecki od wielu lat współpracuje z czasopismem “Elektronika Praktyczna” oraz portalem Mikrokontroler.pl, na łamach których publikuje liczne artykuły dotyczące swoich projektów, jak również nowości produktowych firm z branży półprzewodnikowej.