Nowe czujniki przepływu gazu Honeywell

 

 

 

 

Amerykańska firma poszerzyła portfolio czujników Zephyr o nowe modele cyfrowe o zakresach pomiarowych od 0 do 20 SLPM (Standard Liters per Minute) i od 0 do 200 SLPM. Nowe czujniki mają wewnętrzny bypass, co pozwala zmniejszyć koszt instalacji w sprzęcie takim jak np. wentylatory.

Nowe czujniki Zephyr dają użytkownikom trzy podstawowe korzyści. Po pierwsze wysoką jakość pomiaru, scharakteryzowaną parametrem Total Error Band na poziomie +/- 4% oraz dokładnością +/- 3.5%. Po drugie, łatwość integracji z projektami, dzięki prostym (stabilizowanym, skompensowanym, skalibrowanym i linearyzowanym) interfejsom elektrycznym oraz szerokiej gamie mechanicznych rozwiązań montażu. Po trzecie, możliwość kalibracji pod kątem różnych gazów (suche powietrze, hel, argon, azot, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) i kierunków przepływu, pozwalającą uniknąć konieczności brania pod uwagę współczynników korygujących. Za kalibrację i kompensację zmian temperatury odpowiada wbudowany w czujnik układ scalony. Ważną zaletą jest też krótki czas reakcji na zmiany przepływu wynoszący 1 ms. Wyniki są podawane po magistrali I2C, z rozdzielczością 12 bitów. Wysoka czułość jest utrzymywana także przy bardzo małych przepływach.

Nowe czujniki Zephyr można zasilać napięciami od 3 do 10 V. Są przygotowane do pracy w temperaturach od 0 do 50°C, niezależnie od orientacji w przestrzeni. Możliwe jest zamawianie wersji o niestandardowych zakresach pomiarowych.

Czujniki tego typu sprawdzą się w wielu zastosowaniach medycznych i przemysłowych. Wśród tych pierwszych wyróżnić można: aparaty dostarczające znieczulenie, laparoskopię, systemy monitoringu oddechu pacjenta, spirometrię czy urządzenia wspomagające czynność komór serca, a w ramach drugiej grupy: mierniki stężenia gazu w paliwie, detektory wycieków gazu i gazomierze, ogniwa paliwowe czy wyciągi laboratoryjne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie produktowej.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze