Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 3

Stworzenie projektu dla płytki XMC4500 Relax Kit

Gdy biblioteki komponentów oprogramowania DAvE Apps oraz pliki mikrokontrolerów XMC4000 są już pobrane i zainstalowane, pakiet DAvE 3 jest gotowy do pracy. Można teraz przystąpić do stworzenia pierwszego projektu programistycznego. Poniżej opisany został projekt stworzony dla płytki XMC4500 Relax Kit (fotografia 10).

 

Fot. 10. Wygląd zestawu XMC4500 Relax Kit

Fot. 10. Wygląd zestawu XMC4500 Relax Kit

 

 

 

W celu stworzenia nowego projektu należy wybrać z menu opcję File , a następnie DAvE Project (rysunek 11).

 

Rys. 11. Opcja w menu pozwalająca stworzyć nowy projekt

Rys. 11. Opcja w menu pozwalająca stworzyć nowy projekt

 

 

Otworzone zostanie okno, w którym wpisać należy nazwę projektu oraz wybrać typ projektu. Jako typ projektu wskazać należy DAvE CE Project , który umożliwia wykorzystanie komponentów oprogramowania DAvE Apps (rysunek 12). Przejście dalej następuje po wciśnięciu przycisku Next .

 

Rys. 12. Okno z polem na nazwę projektu i listą dostępnych typów projektów

Rys. 12. Okno z polem na nazwę projektu i listą dostępnych typów projektów

 

 

W kolejnym oknie użytkownik wskazuje model mikrokontrolera z rodziny XMC4000, który będzie używał. Zaznaczyć należy model XMC4500-F100x1024, który obecny jest na płytce Relax Kit (rysunek 13). Po wciśnięciu przycisku Finish projekt zostanie stworzony oraz automatycznie otworzony i ustawiony jako aktywny (w przestrzeni roboczej może być otwartych więcej niż jeden projekt, lecz tylko jeden może mieć aktywny status).

 

Rys. 13. Okno wyboru modelu docelowego mikrokontrolera

Rys. 13. Okno wyboru modelu docelowego mikrokontrolera

 

 

Warto w tym miejscu przeanalizować jak wygląda struktura stworzonego projektu. Wszystkie pliki projektu można odnaleźć w oknie zarządzania projektem (rysunek 14). Katalog Binaries zawiera plik projektu z rozszerzeniem .elf (oraz pliki od niego zależne). W katalogu Includes znajdują się przede wszystkim pliki kompilatora ( ARM-GCC) oraz opracowanego przez firmę ARM uniwersalnego interfejsu programowego do zasobów sprzętowych każdego mikrokontrolera z rdzeniem ARM Cortex o nazwie CMSIS ( Cortex Microcontroller Software Interface Standard ). W katalogu DAvE umieszczone są utworzone przez generator kodu pliki DAvE Apps. Katalog Debug zawiera różne pliki przydatne w procesie debugowania. W katalogu Startup znajdują się pliki system_XMC4500.c oraz startup_XMC4500.s .

 

Rys. 14. Wszystkie pliki projektu są widoczne w oknie zarządzania projektem

Rys. 14. Wszystkie pliki projektu są widoczne w oknie zarządzania projektem

 

 

O autorze

Szymon Panecki

SZYMON PANECKI urodził się 17 lutego 1985 roku w Milanówku. Tytuł inżyniera Elektroniki i Telekomunikacji, a następnie magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał kolejno w roku 2008 i 2010. Ponadto tytuł inżyniera Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał w roku 2011.

Szymon Panecki jest doświadczonym elektronikiem-konstruktorem, który w trakcie swojej zawodowej kariery koncentruje się na definiowaniu i projektowaniu (zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej) systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM od różnych producentów, w tym przede wszystkim Infineon Technologies (rodzina XMC1000 i XMC4000), STMicroelectronics (STM32 i STR7), Freescale Semiconductor (Kinetis L) oraz Silicon Labs (EFM32 i Precision32). Obszarem jego szczególnego zainteresowania są systemy wykorzystujące czujniki środowiskowe (wilgotności, ciśnienia, temperatury) oraz przemysłowe i motoryzacyjne interfejsy komunikacyjne, głównie CAN.

Szymon Panecki od wielu lat współpracuje z czasopismem “Elektronika Praktyczna” oraz portalem Mikrokontroler.pl, na łamach których publikuje liczne artykuły dotyczące swoich projektów, jak również nowości produktowych firm z branży półprzewodnikowej.