(3) Mikrokontrolery MSP430: środowisko programistyczne (czyli jak zacząć z MSP430)

Środowisko IAR Embedded Workbench dla MSP430 zostało zainstalowane. Zamykamy menu użytkownika (rysunek 12).

 

Rys. 12. Menu użytkownika: zakończenie pracy

Rys. 12. Menu użytkownika: zakończenie pracy

 

 

Instalacja licencji środowiska IAR EWB

Uruchamiamy menedżera licencji oprogramowania IAR EWB (Start>Programy>IAR Systems>IAR Embedded Workbench for MSP430 5.51>IAR License Manager). Aplikacja rozpoczyna analizę zainstalowanych w systemie licencji (rysunek 13).

 

Rys. 13. Analiza obecności licencji środowiska IAR

Rys. 13. Analiza obecności licencji środowiska IAR

 

 

Brak licencji oprogramowania IAR dla MSP430 w wersji 5.51 uruchamia okno powitalne instalatora licencji. Z dostępnych opcji wybieramy  rejestrację licencji (rysunek 14).

 

Rys. 14. Okno powitalne instalatora licencji

Rys. 14. Okno powitalne instalatora licencji

 

 

Wybieramy produkt, dla którego chcemy zarejestrować licencję. W naszym przypadku jest to IAR EW for TI MSP430 (rysunek 15).

 

Rys. 15. Wybór oprogramowania dla którego będziemy rejestrować licencję

Rys. 15. Wybór oprogramowania dla którego będziemy rejestrować licencję

 

 

W kolejnym oknie instalatora uruchamiamy proces rejestracji licencji (rysunek 16).

 

Rys. 16. Uruchomienie rejestracji licencji

Rys. 16. Uruchomienie rejestracji licencji

 

 

Instalator licencji aktywuje internetowy formularz rejestracyjny. W formularzu wybieramy licencję dla oprogramowania z ograniczeniem kodu, oraz wypełniamy pola formularza (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe). Wypełniony formularz wysyłamy (rysunek 17).

 

Rys. 17. Formularz rejestracyjny licencji

Rys. 17. Formularz rejestracyjny licencji

 

 

O autorze