(3) Mikrokontrolery MSP430: środowisko programistyczne (czyli jak zacząć z MSP430)

Licencja zostaje aktywowana. Zamykamy okno instalatora licencji (rysunek 24).

 

Rys. 24. Kończenie pracy instalatora licencji

Rys. 24. Kończenie pracy instalatora licencji

 

 

Licencję na oprogramowania IAR Embedded Workbench dla MSP430 w wersji z ograniczenie kodu została zainstalowana. Zamykamy menedżera licencji (rysunek 25).

 

Rys. 25. Zamknięcie menedżera licencji

Rys. 25. Zamknięcie menedżera licencji

 

 

Pierwszy projekt

Uruchamiamy środowisko programistyczne IAR EWB dla MSP430 (Start>Programy>IAR Systems>IAR Embedded Workbench for MSP430 5.51>IAR Embedded Workbench). Wygląd ekranu startowego oprogramowania ilustruje rysunek 26.

 

Rys. 26. Uruchomienie środowiska IAR

Rys. 26. Uruchomienie środowiska IAR

 

 

Zamykamy ekran powitalny oprogramowania (rysunek 27).

 

Rys. 27. Ekran powitalny środowiska IAR. Centrum informacji dla MSP430

Rys. 27. Ekran powitalny środowiska IAR. Centrum informacji dla MSP430

 

 

Tworzymy nowy projekt (Project>Create New Project). Z dostępnych opcji wybieramy projekt w języku programowania „C” (rysunek 28).

 

Rys. 28. Tworzenie nowego projektu

Rys. 28. Tworzenie nowego projektu

 

 

Wskazujemy miejsce zapisu projektu na dysku komputera PC. Ustalamy nazwę projektu (koniecznie z rozszerzeniem ewp) oraz zapisujemy projekt (rysunek 29).

 

Rys. 29. Zapis plików projektu

Rys. 29. Zapis plików projektu

 

 

O autorze