Nowy firmware do systemów akwizycji Acces IO

Nowy firmware do systemów akwizycji Acces IO

Amerykański producent udostępnił do bezpłatnego pobrania nowe wersje oprogramowania dla systemów akwizycji danych z interfejsem USB. Nowy firmware, oznaczony numerem 2.0, rozszerza funkcjonalność urządzeń m.in. o watchdog, możliwość generacji sygnału PWM czy filtrację cyfrową.

Usprawnienia wspólne dla wszystkich urządzeń wykorzystujących firmware w wersji 2.0 obejmują watchdog oraz możliwość modyfikacji ustawionych fabrycznie wartości pojawiających się na wyjściach przy włączaniu systemu. Watchdog pozwala np. wyłączać urządzenia zewnętrzne, takie jak: wentylatory, przenośniki taśmowe czy elementy grzewcze, aby zapobiegać ich niekontrolowanej pracy, gdy komputer sterujący jest zablokowany lub niedostępny. Czas jego oczekiwania (timeout) można ustawić od 1 do 65535 sekund. Możliwość ustawienia nowych wartości domyślnych przy starcie systemu daje natomiast możliwość zapisania w ten sposób parametrów konfiguracyjnych, które są używane każdorazowo przy pracy urządzenia.

Firmware w nowej odsłonie przynosi też nowe funkcje związane z cyfrowymi wejściami. Są to: możliwość filtracji dolnoprzepustowej, dającej efekt debouncingu oraz zatrzaskiwanie (latch) stanu wejść. Debouncing, wymagany przy współpracy z mechanicznymi przełącznikami, jest funkcją dosyć oczywistą, warto tylko dodać, że stałe czasu filtracji mogą wynosić od dziesiątek mikrosekund do setek milisekund. Ciekawie prezentuje się za to druga funkcja, zatrzaskiwanie wejść, które przenosi odpowiedzialność za detekcję impulsów, zarówno dodatnich, jak i ujemnych z oprogramowania na sprzęt, znacznie ją ułatwiając. Systemy akwizycyjne Acces pozwalają na odczytywanie stanów wejść co 100 mikrosekund, bez angażowania procesora.

Firmware wersji 2.0 dodaje też nowe funkcje związane z cyfrowymi wyjściami. Chodzi tu o możliwość generacji sygnału PWM oraz okresowego mapowania stanu wejść na wyjścia, nazwanego Matrix Mapping. Mapowanie daje możliwość buforowania lub izolacji sygnałów TTL, np. celem synchronizacji ich zboczy. Każde urządzenie może mieć skonfigurowane do 32 operacji mapowania. Generacja PWM o programowanym współczynniku wypełnienia i polaryzacji, z rozdzielczością powyżej 0,5% może się natomiast odbywać na ośmiu wyjściach jednocześnie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na poświęconej tej aktualizacji stronie firmy Acces. Nowe wersje firmware’u są natomiast dostępne tu.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze