(4) Mikrokontrolery MSP430: obsługa programatora i opcje emulatora wbudowanego w zestaw MSP-EXP430FR5739

Płytka startowa MSP-EXP430FR5739  (LaunchPad) zbudowana jest z trzech części:

  • modułu programatora/emulatora
  • pola rozwojowego z mikrokontrolerem MSP430FR5739
  • pola rozwojowego transmisji RF

 

Galeria zdjęć zestawu MSP-EXP430FR5739 jest dostępna pod adresem.

Wygląd płytki ilustruje fotografia 1. Moduł programatora/emulatora to znany z poprzednich serii MSP430 interfejs ez430. Z komputerem PC interfejs ez430 komunikuje się za pomocą interfejsu USB. Do programowania/emulowania MSP430 używany jest dwuliniowy interfejs  Spy-Bi-Wire. Poza podstawową funkcją programatora/emulatora ez430 obsługuje interfejs komunikacyjny UART (maksymalną prędkość transmisji danych pomiędzy PC, a MSP430 ograniczono do 9600 b/s).

 

Fot. 1. Płytka startowa MSP-EXP430FR5739 

 

 

Instalacja sterowników

Płytkę startową Launchpad podłączamy do portu USB komputera PC. Jeśli w systemie operacyjnym Windows jest zainstalowane środowisko programistyczne dla MSP430 (Code Composer Studio, bądź IAR EW) to system operacyjny zlokalizuje sterowniki na dysku komputera PC, oraz zainstaluje je samodzielnie. W przypadku, gdy sterowniki nie zostaną znalezione, to należy pobrać je z działu downloads, zapisać na dysku komputera PC i w momencie rozpoczęcia instalacji sterowników wskazać ich lokalizację. Okno instalatora pokazano na rysunku 2.

 

Rys. 2. Instalacja sterowników interfejsu ez430 dla modułu Lauchpad

Po zakończeniu instalacji sterowników  w systemie operacyjnym wykrywany jest port szeregowy COM („MSP430 Application UART” – transmisja UART), oraz urządzenie USB z interfejsem HID („MSP430 Debug-Interface” – programowanie/emulowanie MSP430). Okno menadżera urządzeń systemu Windows ilustruje rysunek 3.

 

Rys. 3. Menadżer urządzeń w systemie Windows a)  port COM – komunikacja UART b) urządzenia USB z HID – programowanie/emulowanie MSP430

 

Do pobrania

O autorze