Microchip BodyCom – komunikacja poprzez ludzkie ciało

Firma Microchip opracowała nową technologię o nazwie BodyCom, która pozwala na komunikację urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem sprzężenia pojemnościowego w ludzkim ciele.

Systemy opracowane w oparciu o technologię BodyCom składają się ze stacji bazowej i małych bezprzewodowych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Kiedy takie urządzenie jest w kontakcie z ciałem człowieka bądź w jego pobliżu (np. w kieszeni spodni), dotknięcie czujnika stacji bazowej umożliwi komunikację, wykorzystującą ciało jako medium transmisyjne dla sygnału o częstotliwości 125 kHz lub 8 MHz (w zależności od kierunku transmisji).

Taki sposób komunikacji nie wymaga stosowania anten, co znacząco upraszcza konstrukcję urządzeń i obniża ich koszt. Jak zwraca uwagę producent, wykorzystanie technologii BodyCom pozwala także na zwiększenie bezpieczeństwa transmisji, poprzez utrudnienie przechwycenia sygnału. Potencjalne obszary zastosowań tej technologii to głównie kontrola dostępu (np. dotykowe zamki do drzwi) i bezpieczeństwo (np. wykrywanie kontaktu urządzeń z człowiekiem), ale także medycyna i rozrywka.

Wraz z nową technologią Microchip zaprojektował zestaw ewaluacyjny BodyCom Development Kit. W jego skład wchodzi stacja bazowa, w postaci płytki ewaluacyjnej z wyświetlaczem, przyciskami, interfejsem USB i panelem dotykowym, który może służyć do komunikacji przez BodyCom oraz dwa urządzenia nadawczo-odbiorcze. Płytka ma wgrany program demonstracyjny, umożliwiający przetestowanie technologii BodyCom. Specjalnie przygotowane GUI umożliwi szybkie debugowanie programów, a nawet podgląd jakości sygnału podczas transmisji. Koszt zestawu to 149 USD.

Ponadto Microchip udostępnia darmowy framework do pracy z urządzeniem o nazwie BodyCom Development V1.0 Framework. Wchodzące w jego skład biblioteki oraz przykładowe projekty umożliwiają proste wykorzystanie zakupionego sprzętu i działają ze wszystkimi mikrokontrolerami firmy Microchip.

Więcej informacji o technologii BodyCom można znaleźć w przygotowanej przez firmę Microchip prezentacji

Dystrybutorem Microchip w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

 

O autorze