Odbiorniki ultradźwięków do zastosowań medycznych od firmy Analog Devices

Odbiorniki ultradźwięków do zastosowań medycznych firmy Analog Devices

Firma Analog Devices opracowała nowe odbiorniki sygnałów ultradźwiękowych AD9675 i AD9674. Są one przeznaczone są do zastosowań medycznych (np. do obrazowania wnętrza ludzkiego ciała). Każdy z ośmiu kanałów odbiornika wyposażony jest w szereg rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wysokiej jakości sygnału cyfrowego: przedwzmacniacz niskoszumny (LNA – low noise preamplifier), wzmacniacz o zmiennym wzmocnieniu (VGA – variable gain amplifier), demodulator kwadraturowy (I-Q demodulator) oraz filtr anit-aliasingowy (AAF – anti-aliasing filter). Maksymalny pobór mocy w każdym kanale odbiornika wynosi 150 mW.

Wykorzystane w układzie przetworniki A/C o rozdzielczości 14 bitów mogą pracować z częstotliwością do 125 MSPS (megasamples per second). Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań w każdym kanale odbiornika, stosunek sygnału do szumu (SNR) wynosi 75 dB. Całkowite wzmocnienie sygnału może dochodzić do 52 dB. Możliwe jest dodatkowe dwukrotne nadpróbkowanie w celu podniesienia jakości otrzymywanego sygnału cyfrowego.

W układzie AD9675 do komunikacji używany jest interfejs JESD204B, pozwalający na przesyłanie informacji z szybkością do 5 Gbps. Układ AD9674 oferuje jedynie standardowy interfejs LVDS. Oba odbiorniki oferowane są w obudowach BGA o rozmiarze 10 x 10 mm, a ich zestaw wyprowadzeń jest kompatybilny ze starszymi układami AD9670/AD9671. Cena jednostkowa wynosi 68 USD dla układu AD9675 i 62 USD dla układu AD9674 (zamówienia dla 1000 sztuk).

Bardziej szczegółowe informacje o układach AD9675 i AD9674 dostępne są na stronach produktowych: AD9675, AD9674.

O autorze