L76 – odbiornik GPS+GLONASS firmy Quectel

L76 – odbiornik GPS+GLONASS firmy Quectel

Symbolem L76 oznaczony został odbiornik na pasmo L1 wyprodukowany przez firmę Quectel i obsługujący nie tylko GPS, ale też system GLONASS. Wyposażony w 33 kanały śledzenia, 99 kanałów akwizycji i do 210 kanałów PRN może odbierać i śledzić dowolną mieszankę sygnałów z obu tych systemów.

W porównaniu z samym GPS, użycie kombinacji dwóch systemów podwaja liczbę widzianych satelitów, skraca czas pierwszego ustalenia pozycji i zwiększa dokładność określania położenia, zwłaszcza podczas poruszania się po terenach silnie zabudowanych i zaśmieconych elektromagnetycznie. Błąd określania położenia w poziomie nie przekracza 2.5 m CEPP, błąd określania prędkości jest mniejszy niż 0.001 m/s, a przyspieszenia – nie przekracza 0,1 m/s2.

Układ obsługuje standardy DGPS oraz SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) i jest wyposażony w aktywny, wielotonowy reduktor zakłóceń. Czułość odbiornika w czasie śledzenia wynosi –163 dBm, w czasie akwizycji –148 dBm, a podczas reakwizycji –160 dBm.

Odbiornik L76 implementuje zaawansowaną technikę wspomagania (AGPS), nazwaną EASY (Embedded Assist System) oraz sprawdzoną technologię AlwaysLocate służącą zmniejszeniu zużycia energii, a do tego wyposażony jest w funkcję logowania informacji o położeniu do wewnętrznej pamięci flash, nazwaną LOCUS. Pozwala ona zapamiętywać położenie z okresu nawet 16 godzin przy domyślnym interwale 15 sekund, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli chodzi o zużycie energii, to układ zasilany napięciem 3,1–4,3 V w czasie akwizycji z obu systemów łącznie pobiera prąd 25 mA, a z samego GPS 21 mA. W czasie śledzenia GPS+GLONASS potrzebuje 18 mA, a z samego GPS 15 mA. Tryby oszczędzania energii pozwalają ograniczyć zużycie prądu do 7 uA (backup) i 500 uA (standby). W czasie korzystania z AlwaysLocate pobierana jest moc 3 mW.

Odbiornik L76 dostępny jest w kompaktowej obudowie o wymiarach zaledwie 10,1 x 9,7 x 2,5 mm. Może pracować z anteną aktywną lub pasywną.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze