PowerPC w SPC56: RISC-owe mikrokontrolery 32-bitowe w ofercie STMicroelectronics

Twórcą architektury Power jest firma IBM, której pierwotnym zamiarem było opracowanie 32-bitowych, RISC-owych rdzeni do różnych zastosowań. Do przedsięwzięcia zaangażowało się z czasem więcej firm, które współpracują ze sobą nad dalszym rozwojem i implementacjami tej architektury w ramach powstałej w 2004 roku organizacji POWER.org. Jej nazwa (jednocześnie nazwa promowanej architektury) jest akronimem od angielskich słów Performance Optimization With Enhanced RISC, które doskonale oddają cele stawiane sobie przez IBM i współpracujące firmy.

Mikrokontrolery z rodziny SPC56 są dostępne w KAMAMI.pl.

 

Jednym z kierunków aplikowania rdzeni PowerPC były nowoczesne mikrokontrolery, których jednym z producentów jest firma STMicroelectronics, w portfolio której znajduje się rodzina SPC56, wyposażona w rdzenie z serii e200, będące ewolucyjnymi następcami architektur POWER4 i POWER5 oraz PowerPC 400.

O mikrokontrolerach SPC56 pisaliśmy już w artykule.

 

 PowerPC w SPC56: RISC-owe mikrokontrolery 32-bitowe w ofercie STMicroelectronics

 

Rys. 1. Rdzenie stosowane w mikrokontrolerach SPC56 firmy STMicroelectronics

 

Firma STMicroelectronics stosuje w produkowanych przez siebie mikrokontrolerach SPC56 trzy wersje rdzeni (rysunek 1), których cechy i możliwości są dobrane do wymogów docelowych aplikacji.

Najprostszy ze stosowanych rdzeni – e200z0 – przypomina klasyczne rdzenie mikrokontrolerowe, nie jest wyposażony w FPU czy MMU, ma zintegrowaną także nieco prostszy funkcjonalnie system sprzętowego wspomagania debugowania. Maksymalna częstotliwość taktowania rdzeni e200z0 produkowanych w technologiach używanych przez STMicroelectronics wynosi do 100 MHz.

Rdzeń e200z3 jest rozbudowana wersją e200z0, zintegrowano w nim m.in. koprocesor zmiennoprzecinkowy oraz jednostkę zarządzania pamięcią MMU, przystosowaną do zarządzania 8 wydzielonymi regionami. Rdzeń e200z3 komunikuje się z otoczeniem za pomocą dwóch magistral (specyfikacja AMBA 2.0 v6 AHB), wyposażono go także w jednostkę wspomagającą debugowanie Nexus 3 (IEEE-ISTO 5001-2003), której możliwości są porównywalne z nieco bardziej popularnym rozwiązaniem firmy ARM – CoreSight. Maksymalna częstotliwość taktowania rdzeni e200z3 produkowanych w technologiach używanych przez STMicroelectronics wynosi do 100 MHz.

Najbardziej zaawansowane rdzenie z serii PowerPC dostępne w mikrokontrolerach SPC56 – oznaczone symbolem e200z4 – są rozwinięciem e200z3: wyposażono jej dodatkowo koprocesor DSP oraz pamięć cache dla instrukcji i danych, zastąpiono 4-poziomowy pipelineing systemem 5-poziomowym, a MMU przystosowano do obsługi 16 niezależnych regionów pamięci. Maksymalna częstotliwość taktowania rdzeni e200z4 produkowanych w technologiach używanych przez STMicroelectronics wynosi do 150 MHz.

 

Rys. 2. Wybrane cechy mikrokontrolerów sz rodziny SPC56 (gwiazdką oznaczono układy planowane do wdrożenia do produkcji)

Rys. 2. Wybrane cechy mikrokontrolerów sz rodziny SPC56 (gwiazdką oznaczono układy planowane do wdrożenia do produkcji)

 

Firma STMicroelectronics produkuje 7 grup mikrokontrolerów SPC56, które są przeznaczone dla różnych aplikacji. Na rysunku 2 pokazano mikrokontrolery aktualnie dostępne i planowane do szybkiego wdrożenia do produkcji (zaznaczone na rysunku gwiazdkami), wraz z przypisaniem układów do dostępnych wersji obudów. Pomimo bogatego wyposażenia i zastosowania potężnego rdzenia, producent oferuje mikrokontrolery SPC56 także w niewielkich i łatwych w montażu obudowach (LQFP64/100), dzięki czemu można je stosować w aplikacjach niskobudżetowych, czemu sprzyjają także niewygórowane ceny mikrokontrolerów.

 

Rys. 3. Podstawowe cechy podrodzin mikrokontrolerów SPC56

Rys. 3. Podstawowe cechy podrodzin mikrokontrolerów SPC56

 

Podział rodziny mikrokontrolerów SPC56 na podrodziny pokazane na rysunku 2 wiąże się z optymalizacją ich wyposażenia pod kątem wymogów docelowych aplikacji, przy czym wszystkie są „celowane” w aplikacje samochodowe – rysunek 3. Najtańsze i przy tym najbardziej uniwersalne mikrokontrolery (podrodziny Bolero i Pictus) są montowane w najmniejszych obudowach (między innymi) – LQFP64, wyposażono jej w pamięć Flash o pojemności do 256 kB (lub 512 kB, wersje w obudowach LQFP100), pozostałe elementy wyposażenia wewnętrznego pokazano w tabeli 1. Aplikacyjny „przechył” mikrokontrolerów SPC56 w kierunku automotive dobrze widać w ich wyposażeniu: interfejs I2C nie jest w nich oczywistym elementem wyposażenia, każda podrodzina ma natomiast wbudowany CAN, LIN, większość także FlexRay.

 

Tab. 1. Wyposażenie podrodzin mikrokontrolerów SPC56

Rys. 3. Podstawowe cechy podrodzin mikrokontrolerów SPC56

 

O autorze