Zestaw ewaluacyjny firmy Texas Instruments C2000 Piccolo LaunchPad w aplikacjach DSP

 

Konstruktorów zainteresowanych procesorami DSP z serii C2000 firmy Texas Instruments zachęcamy do zapoznania się z książkami napisanymi przez Henryka A. Kowalskiego:

Specjalna oferta wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu MIKROKONTROLER.pl: wspólnie ze sklepem KAMAMI.pl oferujemy obydwie książki w cenie jednej! Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem.

 

Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad (LAUNCHXL-F28027) jest kompletną płytką do tworzenia i programowania systemów czasu rzeczywistego z procesorem DSP typu TMS320F28027 z rodziny Piccolo TMS320F2802x [4]. Układ F28027 nazywany jest także mikrokontrolerem czasu rzeczywistego (real-time MCU) gdyż łączy własności procesorów sygnałowych z cechami mikrokontrolerów [10]. W pamięci Flash procesora zestawu jest wpisany przykładowy program Example_F2802xLaunchPadDemo [7]. Płytka zestawu ma małe rozmiary i spore możliwości (fot. 1).

 

Fot. 1. Wygląd płytki zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad

Fot. 1. Wygląd płytki zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad

Dokumentacje zestawu LAUNCHXL-F28027

Strony internetowe:

Opis zestawu:

 • „LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Experimenter Kit”, User’s Guide, SPRUHH2.

Schemat płytki zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad, rysunki ścieżek oraz rysunki rozłożenia elementów (oraz kompletny projekt dla programu EAGLE4.x) zawiera pakiet programowy controlSUITE firmy Texas Instruments [14]:

 • w ścieżce C:\TI\controlSUITE\development_kits\C2000_LaunchPad\LAUNCHXL-F28027\HwDevPkg [15].

Opis rozpoczęcia pracy i działania aplikacji przykładowej:

 • „LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad”, Quick Start Guide, SPRZ376.

 

Budowa zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad

Płytka drukowana zestawu zawiera dwa rozdzielone galwanicznie układy elektroniczne (rys. 2):

 • emulator XDS100v2 (górna część płytki drukowanej) – umożliwia debugowanie programu w czasie rzeczywistym, zbudowany z zastosowaniem układu scalonego FT2232H – konwertera USB-RS232/JTAG, dołączony do łącza JTAG układu procesorowego Piccolo TMS320F28027 poprzez scalone układy izolacji galwanicznej ISO72xx, udostępnia izolowane łącze UART dołączone portu szeregowego SCI układu procesorowego i dostępne na komputerze jako port wirtualny COM,
 • układ procesorowy (dolna część płytki drukowanej) – udostępnia (prawie) wszystkie wyprowadzenia układu procesorowego Piccolo TMS320F28027.

 

Rys. 2. Elementy płytki zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad [4]

 

Płytka drukowana zawiera wiele elementów (rys. 2):

 • układ procesorowy TMS320F28027PT w obudowie 48 wyprowadzeniowej LQFP [10, 11]
 • układ scalony FT2232H – konwerter USB-RS232/JTAG firmy FTDI
 • cyfrowy izolator scalony ISO7240 – poczwórny jednokierunkowy (1 Mbps)
 • cyfrowy izolator scalony SO7231 – trzy kanały z czego dwa w przeciwnym kierunku (1 Mbps)
 • Gniazdko USB mini
 • liniowy regulator napięcia (LDO) typu TLV1117 – napięcie 3,3 V, wydajność do 0,8 A, zasilany z linii VBUS portu USB (bezpiecznik polimerowy 0,5 A).
 • Przełącznik S1, potrójny, przeznaczony do ustawiania trybu bootowania układu procesorowego
 • Przycisk S2 – dołączony do wyprowadzenia /XRS układu procesorowego, przyciśnięcie powoduje wymuszenie niskiego poziomu sygnału /RESET.
 • Przycisk S3 – dołączony do wyprowadzenia GPIO12 układu procesorowego, przyciśnięcie powoduje wymuszenie wysokiego poziomu logicznego.
 • Przełącznik S4 – (podwójny) przeznaczony do dołączania sygnałów portu szeregowego konwertera USB/RS232 do układu procesorowego
 • D1 – dioda LED, sygnalizuje napięcie zasilania 3,3 V układu procesorowego
 • D2 – dioda LED, na wyjściu bramki U2 (SN74LVC2G07) typu „open-drain” dołączonej do wyprowadzenia GPIO0 układu procesorowego, dioda świeci dla niskiego poziomu logicznego na wyprowadzeniu
 • D3 – dioda LED, na wyjściu bramki U3 (SN74LVC2G07) typu „open-drain” dołączonej do wyprowadzenia GPIO2 układu procesorowego, dioda świeci dla niskiego poziomu logicznego na wyprowadzeniu
 • D4 – dioda LED, na wyjściu bramki U2 (SN74LVC2G07) typu „open-drain” dołączonej do wyprowadzenia GPIO1 układu procesorowego, dioda świeci dla niskiego poziomu logicznego na wyprowadzeniu
 • D5 – dioda LED, na wyjściu bramki U3 (SN74LVC2G07) typu „open-drain” dołączonej do wyprowadzenia GPIO3 układu procesorowego, dioda świeci dla niskiego poziomu logicznego na wyprowadzeniu
 • D6 – dioda LED, sygnalizuje napięcie wyjściowe 3,3 V układu LDO
 • D7 – dioda LED, dołączona do konwertera FT2232H, sygnalizuje pracę emulatora łącza szeregowego UART/SCI RX
 • D8 – dioda LED, dołączona do konwertera FT2232H, sygnalizuje pracę emulatora łącza szeregowego UART/SCI TX
 • Zwora JP1 – konfiguruje zasilanie 3,3 V układu procesorowego z LDO
 • Zwora JP2 – łączy masę układu procesorowego z masa LDO
 • Zwora JP3 – podaje dodatkowe zasilanie 5V z linii VBUS portu USB do złącza rozszerzeń
 • Zwora JP4 – łączy wyprowadzenie GPIO16 układu procesorowego z wyprowadzeniem J2.6 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP5 – łączy wyprowadzenie GPIO32 układu procesorowego z wyprowadzeniem J2.6 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP6 – łączy wyprowadzenie GPIO17 układu procesorowego z wyprowadzeniem J2.7 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP7 – łączy wyprowadzenie GPIO33 układu procesorowego z wyprowadzeniem J2.7 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP8 – łączy wyprowadzenie GPIO16 układu procesorowego z wyprowadzeniem J6.7 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP9 – łączy wyprowadzenie GPIO32 układu procesorowego z wyprowadzeniem J6.7 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP10 – łączy wyprowadzenie GPIO17 układu procesorowego z wyprowadzeniem J6.8 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)
 • Zwora JP11 – łączy wyprowadzenie GPIO33 układu procesorowego z wyprowadzeniem J6.8 złącza rozszerzeń, wykonana w postaci pola lutowniczego (0402)

Złącze J1 – złącze rozszerzeń, 10-wyprowadzeniowe standardu 2,54 mm (IDC)

Złącze J2 – złącze rozszerzeń, 10-wyprowadzeniowe standardu 2,54 mm (IDC)

Złącze J3 – złącze dodatkowego zasilania 3,3 V

Złącze J5 – złącze rozszerzeń, 10-wyprowadzeniowe standardu 2,54 mm (IDC)

Złącze J6 – złącze rozszerzeń, 10-wyprowadzeniowe standardu 2,54 mm (IDC)

 

O autorze