Zestaw ewaluacyjny firmy Texas Instruments C2000 Piccolo LaunchPad w aplikacjach DSP

Na razie w oknie programu PuTTY jest pusto. Należy teraz przycisnąć przycisk reset RST (S2, lewy). Zostanie wyświetlona spora plansza (rys. 10).

 

Rys. 10. Plansza wyświetlana przez aplikację Example_F2802xLaunchPadDemo

Rys. 10. Plansza wyświetlana przez aplikację Example_F2802xLaunchPadDemo

 

Zgodnie z wyświetlanym napisem przyciśnij przycisk S3 (prawy). Po naciśnięciu przycisku mierzona jest aktualna temperatura wewnętrzna układu procesorowego i zapisywana jako temperatura odniesienia Tref (w stopniach Celciusza). Program przechodzi do trybu cyklicznego pomiaru temperatury bieżącej Tcur. Program pokazuje różnicę temperatury bieżącej i odniesienia: Tcur-Tref. Świecąca lewa dioda LED (D2), o wadze w zapisie binarnym 1000b równej wartości dziesiętnej 8, oznacza zgodność temperatury bieżącej z temp. odniesienia (Tref+0°C). Dodatnia różnica temperatur zwiększa wyświetlaną binarnie wartość a ujemna różnica ją zmniejsza (fot. 11). Czyli pokazywany zakres jest niesymetryczny od Tref-7 (0000b) do Tref+8 (1111b).

 

Fot. 11. Pokazywana aktualna temperatura Tref+2°C

Fot. 11. Pokazywana aktualna temperatura Tref+2°C

 

W prawym dolnym rogu planszy wyświetlanej na PC przez program PuTTY jest pokazywany rezultat aktualnego pomiaru (rys. 12). Oprócz aktualnej różnicy pokazywana jest tam też aktualna temperatura w stopniach Celsiusza.

 

Rys. 12. Pokazywana aktualna temperatura w oknie PuTTY

Rys. 12. Pokazywana aktualna temperatura w oknie PuTTY

 

Ponowne przyciśnięcie przycisku S3 powoduje ustawienie temperatury odniesienia na wartość temperatury bieżącej.

Po zainstalowaniu oprogramowania narzędziowego i dołączeniu płytki zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad do portu USB komputera, użytkownik może zająć się tworzeniem systemów czasu rzeczywistego dla różnych zastosowań: oświetlenie, sterowanie silników, cyfrowe sterowanie układów zasilania i wielu innych.

Henryk A. Kowalski

kowalski@ii.pw.edu.pl

 

Literatura

[1]°C2000 Piccolo LaunchPad, LAUNCHXL-F28027, http://www.ti.com/tool/launchxl-f28027?DCMP=c2x-launchpad&HQS=c2000-launchpad

[3] Get started with the LaunchPad Evaluation kit from Texas Instruments http://www.ti.com/launchpad

[4] LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Experimenter Kit, User’s Guide, SPRUHH2, 25 Jul 2012

[5] LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide, SPRZ376, 17 Jul 2012

[6] C2000™ Piccolo™ LaunchPad Evalution Kit, SPRT626, 25 Jul 2012

[7]°C2000 LaunchPad: Project 0, http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_LaunchPad:_Project_0

[8] BYOB – Build your own LaunchPad/BoosterPack (BoosterPack Baseline Standard) http://processors.wiki.ti.com/index.php/BYOB

[9] BoosterPack Design Guide http://processors.wiki.ti.com/index.php/BoosterPack_Design_Guide

[10] TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, TMS320F280200, Piccolo Microcontrollers, Data Sheet, SPRS523I, 31 Jul 2012

[11] TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, TMS320F280200, Piccolo MCU, Silicon Errata, SPRZ292J, 31 Jan 2012

[12] XDS100 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100

[13] Code Composer Studio (CCStudio) Integrated Development Environment (IDE) http://www.ti.com/tool/ccstudio

[14] controlSUITE for C2000 microcontrollers v3.1.0, 21, September 2012, http://www.ti.com/tool/controlsuite

[15] controlSUITE Getting Started Guide (Rev. B), SPRUGU2B , 09 June 2011

[16] Henryk A. Kowalski, ”Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad”, Elektronika Praktyczna 01/2013

[17] Henryk A. Kowalski, Procesory DSP dla praktyków, BTC, Warszawa, 2011  http://ii.pw.edu.pl/kowalski/dsp/book/

[18] Henryk A. Kowalski, Procesory DSP w przykładach, BTC, Warszawa, 2012  http://ii.pw.edu.pl/kowalski/dsp/book/

O autorze