Aplikacje biblioteki STM32 Embedded GUI: miniPaint na STM32F4DISCOVERY

W artykule przedstawiamy aplikację, której funkcjonalność odpowiada bardzo prostym programom graficznym – pozwala ona użytkownikowi metodą dotykową (za pośrednictwem touch-panela) rysować na ekranie wyświetlacza LCD. Aplikację wykonano bazując na bibliotece STM32 Embedded GUI, która na potrzeby aplikacji została nieco zmodyfikowana.

 

Fot. 1. Elementy składowe układu testowego 

Fot. 1. Elementy składowe układu testowego

 

Fot. 2. Przykładowe skutki działania prezentowanej aplikacji 

Fot. 2. Przykładowe skutki działania prezentowanej aplikacji

 

Projekt prezentowany w artykule wykonano na następujących elementach:

– zestawie startowym STM32F4Discovery

– wyświetlaczu LCD-TFT z touch-panelem Embest DM-LCD35RT Module

– płycie bazowej Embest DM-STF4BB Base Board

Elementy połączono ze sobą w konfiguracji domyślnej, dokładnie ją zilustrowano na filmie.

 

Definicja komponentu

Aplikację zrealizowano z wykorzystaniem trzech rodzajów komponentów. Pierwszy komponent to przycisk z etykietą (już zdefiniowany w bibliotece Embedded GUI), a drugi to przycisk z kolorem (poniższe struktury są zdefiniowane w pliku graphicObjectTypes.h):

Trzeci komponent to pole, w którym odbywa się rysowanie:

Oprócz zdefiniowania nowych komponentów wymaganym jest jeszcze poszerzenie definicji typu wyliczeniowego GL_ObjType:

Do pobrania

O autorze