Aplikacje biblioteki STM32 Embedded GUI: miniPaint na STM32F4DISCOVERY

Tworzenie i wyświetlanie komponentów

Tworzenie komponentu ButtonColor wygląda podobnie jak tworzenie komponentu Button z jedną tylko różnicą: zamiast przypisania tekstu jest przypisywany kolor. Za jego wyświetlanie odpowiada funkcja (plik graphicObject.c):

W oddzielnym pliku Drawbox.c zdefiniowano następujące funkcje:

  • ClearDrawbox() – czyszczenie obszaru w którym odbywa się rysowanie,
  • NewDrawbox() – tworzenie komponentu o zadanych wymiarach,
  • SetCurrentColor() – ustawienie bieżącego koloru,
  • SetDrawboxVisible() – wyświetlanie komponentu.

Oprócz powyższych zdefiniowano również funkcję rysującą „punkty” tworzące linię rysowania:

Integracja komponentu

Aby skorzystać z nowych komponentów należy uzupełnić warstwę Library o kilka elementów. Pierwsza modyfikacja to poszerzenie funkcji AddPageControlObj() o dwa dodatkowe warunki:

oraz funkcji GetObjSize():

Dodanie nowej opcji w bloku switch funkcji CallPreEvents():

oraz w bloku switch funkcji CallEvent():

Do pobrania

O autorze