STM32F030: nowe mikrokontrolery STM32 z Cortex-M0 i 20 pinami

STMicroelectronics wprowadza do produkcji w ramach rodziny STM32 nową podrodzinę mikrokontrolerów o nazwie STM32F0 Value Line. Wyposażono je w 32-bitowy rdzeń Cortex-M0 i wszystkie ważne peryferia komunikacyjne, a „najmniejsze” z nich są dostępne w obudowach TSSOP20.

 

STM32F030: nowe mikrokontrolery STM32 z Cortex-M0 i 20 pinami

 

Nowe mikrokontrolery – oznaczone symbolem STM32F030 – należą do popularnej rodziny STM32F0, której jedną z najważniejszych cech charakterystycznych jest wyposażenie w rdzeń Cortex-M0. Podrodzina STM32F030 nosi nazwę Value Line, co w nomenklaturze firmy STMicroelectronics oznaczało dotychczas nieco mniej szczegółowe testowanie każdego wyprodukowanego mikrokontrolera, w niektórych przypadkach uproszczone wyposażenie, a do tego wynikająca z oszczędności czasu produkcji – znacznie niższa cena. Uproszczone schematy dostępnych obecnie podrodzin mikrokontrolerów STM32F0 zestawiono na rysunku 1.

 

Rys. 1. Obecnie dostępne podrodziny mikrokontrolerów w rodznie STM32F0

Rys. 1. Obecnie dostępne podrodziny mikrokontrolerów w rodzinie STM32F0

 

Częstotliwość taktowania CPU we wszystkich podrodzinach STM32F0 wynosi 48 MHz, dotyczy to także układów Value Line. Uproszczenia wprowadzone do prezentowanych mikrokontrolerów nie są dotkliwe dla konstruktorów, są one bowiem wyposażone we wszystkie podstawowe peryferia komunikacyjne, szybki przetwornik A/C (12-bitowy, do 18 kanałów, 1MSps) i spore zasoby pamięci Flash/SRAM, które zestawiono w tabeli 1. Redukcji wyposażenia nie podległ także blok sprzętowego CRC, który może być wykorzystywany do kontroli poprawności zawartości pamięci Flash, konstruktorzy zachowali także w nowych mikrokontrolerach 5-kanałowy sterownik DMA oraz kalibrowalny czujnik temperatury.

 

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych elementów wyposażenia i parametrów mikrokontrolerów STM32F0 Value Line

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych elementów wyposażenia i parametrów mikrokontrolerów STM32F0 Value Line

 

Jednym z łatwiej zauważalnych „pogorszeń” parametrów, jakie dotknęło mikrokontrolery STM32F0 Value Line jest zawężenie dopuszczalnych wartości napięcia zasilającego do przedziału 2,4…3,6 VDC (vs. 2,0…3,6 VDC w rodzinach STM32F05x), co nie wynika jednak ze zmiany technologii produkcji lub modyfikacji wewnątrz mikrokontrolerów, ale braku gwarancji poprawnej pracy tych mikrokontrolerów, co wynika jedynie z uproszczenia i skrócenia procedur testowych na linii produkcyjnej.

 

Rys. 2. Graf ilustrujący pojemności pamięci Flash w zależności od rodzaju obudowy mikrokontrolerów STM32F030 (Value Line)

Rys. 2. Graf ilustrujący pojemności pamięci Flash w zależności od rodzaju obudowy mikrokontrolerów STM32F030 (Value Line)

 

Mikrokontrolery Value Line są oferowane w obudowach TSSOP20 oraz LQFP z 32/48 lub 64 pinami, wszystkie obecnie oferowane modele mogą pracować z otoczeniu o temperaturze od –40 do +85°C.

Programowanie pamięci Flash oraz debugowanie pracy prezentowanych mikrokontrolerów umożliwia 2-przewodowy interfejs SWD, z którym kompatybilny jest programator-debugger ZL30PRGv2 (KAMAMI) lub ST-LINK firmy STMicroelectronics. „Cyfrowe” linie GPIO prezentowanych mikrokontrolerów są przystosowane do współpracy z układami cyfrowymi zasilanymi napięciem 5 V, wejścia współdzielone z analogowym multiplekserem A/C są przystosowane do napięć nie większych niż 3,3 V.

Z tego krótkiego przeglądu cech i wyposażenia mikrokontrolerów STM32F030 wyraźnie widać, że 8-bitowcom przybył kolejny, groźny konkurent. Zwłaszcza, że producent obiecuje „okrągłą” cenę 32 centów (1 bit z 1 centa) za wybrane wersje nowych mikrokontrolerów, oczywiście dla ilości hurtowych.

Do pobrania

O autorze