Zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów EFM32 Wonder Gecko (Cortex-M4)

Zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów EFM32 Wonder Gecko (Cortex-M4)

Firma Energy Micro (obecnie Silicon Labs, pisaliśmy o tym tutaj) rozszerzyła ekosystem narzędzi dla mikrokontrolerów EFM32 Wonder Gecko o płytkę ewaluacyjną EFM32WG-DK3850.

EFM32 Wonder Gecko to rodzina najbardziej zaawansowanych mikrokontrolerów w ofercie Energy Micro. Układy wykorzystują rdzeń ARM Cortex-M4F (z modułem DSP i FPU), który może pracować z częstotliwością do 48 MHz. Mikrokontrolery dysponują pamięcią RAM o pojemności 32 kB, pamięcią Flash od 64 do 256 kB (w zależności od modelu) oraz są wyposażone w pokaźny zasób peryferiów, w tym interfejsy komunikacyjne (USART, I2C, USB), układy licznikowe i czasowe (np. licznik ogólnego przeznaczenia, zegar RTC i licznik Watchdog), peryferia analogowe (przetwornik A/C i C/A, komparator, wzmacniacz) i inne zasoby (np. kontroler LCD, moduł AES). Jednocześnie mikrokontrolery cechują się bardzo niskim poborem prądu: 180 µA/MHz w trybie aktywnej pracy, 400 nA w trybie deep sleep z aktywnym zegarem RTC lub do 20 nA w trybie shut-off.

EFM32WG-DK3850 została zaprojektowana na wzór wcześniejszych płytek ewaluacyjnych dla mikrokontrolerów EFM32. Zintegrowano na niej moduł z mikrokontrolerem (może on zostać odłączony od płytki), obwód audio, gniazda komunikacyjne, przyciski, potencjometr, obszar do prototypowania, wyświetlacz TFT, programator/debuger SEGGER J-Link + J-Trace oraz obwód monitorujący pobór prądu przez mikrokontroler.

Dla płytki EFM32WG-DK3850 przygotowane zostały przykładowe aplikacje dostępne w formie projektów dla środowiska programistycznego Simplicity Studio. Są to:

  • aplikacja equalizera (wejściowy sygnał analogowy audio konwertowany jest do postaci cyfrowej przez przetwornik A/C, a następnie zamieniany ponownie do postaci analogowej przez przetwornik C/A),
  • aplikacja obliczająca FFT sygnału audio wraz z wizualizacją na wyświetlaczu,
  • aplikacja do analizy FFT w zakresie 10-500 Hz n apodstawie sygnału z czujnika światła.

Przykładowe aplikacje korzystają w dużym stopniu z funkcjonalności zdefiniowanych i zaimplementowanych w bibliotece DSP standardu CMSIS, w tym algorytmów do FFT, filtrów FIR, operacji na macierzach oraz wektorach i analizy statystycznej.  CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) to dostarczane przez firmę ARM oprogramowanie w postaci kodu źródłowego, będące warstwą dostępu do zasobów sprzętowych wszystkich mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M.

Płytka EFM32WG-DK3850 jest już dostępna w sprzedaży. Koszt jej zakupu to 349 USD. Warto dodać, że Energy Micro oferuje dla mikrokontrolerów EFM32 Wonder Gecko również tanią płytkę uruchomieniową EFM32WG-STK3800. Jej cena to 79 USD.

 

O autorze