Silicon Labs kupuje Energy Micro

7 czerwca 2013 r. firmy Silicon Labs i Energy Micro poinformowały o zawarciu umowy, na mocy której Energy Micro zostało wykupione przez Silicon Labs. Proces połączenia firm ma zostać sfinalizowany w lipcu 2013 r. Całkowity koszt zakupu firmy Energy Micro przez Silicon Labs może wynieść do 170 milionów dolarów.

Energy Micro to powstała w 2007 r. z siedzibą w Oslo norweska firma, która oferuje mikrokontrolery o nazwie EFM32 (łącznie prawie 250 modeli). Jest to rodzina mikrokontrolerów, która wyróżnia się najniższym zużyciem energii spośród wszystkich dostępnych na rynku rodzin mikrokontrolerów z rdzeniem ARM. W ofercie tego producenta znajdują się grupy układów z rdzeniem ARM Cortex-M0 (Zero Gecko), z rdzeniem ARM Cortex-M3 (Tiny Gecko, Gecko, Leopard Gecko i Giant Gecko) oraz z rdzeniem ARM Cortex-M4 (Wonder Gecko). Energy Micro oferuje dla swoich układów kompletny ekosystem, do którego należą środowisko programistyczne Simplicity Studio, zestawy uruchomieniowe i ewaluacyjne, przykładowe kody źródłowe oraz dodatkowe oprogramowanie, w tym np. program do analizy zużycia energii przez mikrokontroler. Mikrokontrolery firmy Energy Micro mogą korzystać również z narzędzi innych firm. Przykładowo oprogramowanie dla mikrokontrolerów EFM32 może być tworzone przy wykorzystaniu środowisk IAR Embedded Workbench for ARM, Atollic TrueSTUDIO czy Keil MDK-ARM. Wartym wspomnienia jest możliwość programowania mikrokontrolerów EFM32 za pomocą programatorów polskiej firmy RK-SYSTEM.

Dzięki połączeniu cech takich jak niski pobór prądu, relatywnie wysoka wydajność obliczeniowa, liczne peryferia oraz nowoczesna architektura rdzenia Cortex-M, mikrokontrolery EFM32 zyskują popularność wśród producentów urządzeń elektronicznych stając się rozpoznawalną grupą układów na rynku. Firma Energy Micro co jakiś czas informuje o nowych produktach, które wykorzystują jej mikrokontrolery. Są to np. komputer nurkowy w kształcie zegarka na rękę, papier elektroniczny, platforma dla aplikacji medycznych, czy najmniejszy na świecie moduł Wi-Fi.

Firma Energy Micro pracuje od dłuższego czasu nad rozszerzeniem swojego protfolio o układy do komunikacji radiowej o nazwie EFR4D Draco. Będą to trzy grupy produktów: układy typu SoC (mikrokontroler wraz z nadajnikiem-odbiornikiem radiowym oraz stosem protokołów), układy nadawczo-odbiorcze ze stosem protokołów oraz same układy nadawczo-odbiorcze. Rozpoczęcie produkcji układów EFR4D Draco jest planowane w czwartym kwartale 2013 r.

Warto dodać, że w lipcu 2012 r. w Krakowie rozpoczął działalność ośrodek badawczo-rozwojowy (Centrum Projektowe) firmy Energy Micro. Inżynierowie pracujący w tym ośrodku biorą udział w opracowywaniu i testowaniu nowych mikrokontrolerów i nadajników-odbiorników radiowych oraz przygotowują dla nich oprogramowanie. Jednostka współpracuje z krakowską uczelnią – Akademią Górniczo-Hutniczą.

Silicon Labs to powstała w 1996 r. z siedzibą w Austin amerykańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy analogowo-cyfrowych układów scalonych.

Pierwszą z grup produktów tej firmy są mikrokontrolery. Przez długi czas oferta ta obejmowała tylko 8-bitowe mikrokontrolery oparte na CPU 8051. Są to zarówno mikrokontrolery ogólnego przeznaczenia, jak też mikrokontrolery dedykowane do konkretnych zastosowań dzięki specyficznym peryferiom (np. interfejs pojemnościowy, nadajnik-odbiornik radiowy, interfejs CAN) i cechom (np. niski pobór prądu, rozszerzony zakres temperatury pracy, mała obudowa). W zeszłym roku oferta mikrokontrolerów została rozszerzona o rodzinę opartych na rdzeniu ARM Cortex-M3 32-bitowych układów nazwanych Precision32.

Na ofertę producenta składają się także układy do komunikacji radiowej. Silicon Labs oferuje mikrokontrolery 8051 ze zintegrowanym nadajnikiem-odbiornikiem radiowym, jak też samodzielne nadajniki/odbiorniki/nadajniki-odbiorniki radiowe dla pasma ISM poniżej 1 GHz. Są to rodziny układów EZRadioPRO i EZRadio. Dzięki przejęciu przez Silicon Labs w 2012 r. firmy Ember, obecne portfolio układów komunikacji radiowej obejmuje również rozwiązania dla komunikacji w standardzie ZigBee (IEEE 802.15.4). Są to układy typu SoC o nazwie EM35x, integrujące rdzeń ARM Cortex-M3, pamięć i nadajnik-odbiornik radiowy dla pasma 2.4 GHz.

Ofertę producenta uzupełniają układy interfejsowe (kontrolery Ethernet, kontrolery LCD, oraz mostki USB-UART, USB-I2S, HID USB-I2C, SPI-I2C), czujniki (np. optyczne i środowiskowe), układy czasowe i zegarowe, modemy, układy izolacyjne oraz układy do świadczenia usług multimedialnych (audio/video, głos).

O autorze