[KURS] Zestaw ewaluacyjny firmy Texas Instruments C2000 Piccolo LaunchPad w aplikacjach DSP – środowisko programowe Code Composer Studio (CCS) v5, część 2

11. W oknie Registers zaznacz (z klawiszem Shift) wszystkie rejestry modułu CPU Timer0 .

12. Kliknij na nie prawym klawiszem myszy i zmień Number Format na Decimal (rys. 23).

 

Rys. 23. Okno Registers w trakcie zmiany formatu prezentacji wartości rejestrów modułu CPU Timer0

Rys. 23. Okno Registers w trakcie zmiany formatu prezentacji wartości rejestrów modułu CPU Timer0

 

Zostanie zmieniona postać prezentacji ich wartości na bardziej czytelną (rys. 24).

 

Rys. 24. Okno Registers po zmianie formatu prezentacji wartości rejestrów modułu CPU Timer0

Rys. 24. Okno Registers po zmianie formatu prezentacji wartości rejestrów modułu CPU Timer0

 

13. W pliku Example_2802xLEDBlink.c kliknij (zaznacz) na linię 102 kodu TIMER_stop(myTimer); .

 

Rys. 25. Menu podręczne z wybranym poleceniem uruchamiania programu do zaznaczonej linii kodu

Rys. 25. Menu podręczne z wybranym poleceniem uruchamiania programu do zaznaczonej linii kodu

 

14. Kliknij prawym klawiszem na zaznaczoną linię (poza tekstem kodu) i wybierz pozycję Run to Line (rys. 25).

Program zostanie uruchomiony i zatrzymany na zaznaczonej linii kodu. Wartości zmienione od poprzedniego pokazania są zaznaczone na żółto (rys. 26).

 

Rys. 26. Perspektywa CCS Debug po zatrzymaniu wykonania programu na wskazanej linii kodu

Rys. 26. Perspektywa CCS Debug po zatrzymaniu wykonania programu na wskazanej linii kodu

 

15. Kliknij na przycisk pracy krokowej Step Over  na pasku narzędziowym okna Debug .

16. Przejdź w pracy krokowej cały kod inicjalizacji modułu CPU Timer0 . Zauważ, że wywoływane funkcje są częścią biblioteki driverlib dołączonej do projektu.

17. W oknie Registers obserwuj zmianę zawartości rejestrów modułu (rys. 27). Wartości zmienione od poprzedniego pokazania są zaznaczone na żółto.

 

Rys. 27. Okno Registers ze zmienioną zawartością rejestrów modułu CPU Timer0

Rys. 27. Okno Registers ze zmienioną zawartością rejestrów modułu CPU Timer0

 

Opis modelu programowania procesora jest zamieszczony w dokumentach [11, 12] dostępnych w pakiecie controlSUITE w ścieżce \f2802x\v210\doc\. Opis modułu CPU Timer0 jest zamieszczony w dokumentach [8, 9, 10, 14].

18. Zapoznaj się z resztą kodu w pliku Example_2802xLEDBlink.c .

 

Uruchamianie projektu Example_F2802xLEDBlink

19. W pliku Example_2802xLEDBlink.c przejdź (na końcu pliku) do kodu funkcji cpu_timer0_isr(void) i ustaw pułapkę w linii 147 z kodem interruptCount++ . Dwukliknij na linię po lewej stronie od numeru linii kodu (rys. 28).

 

Rys. 28. Okno edycyjne po założeniu pułapki w linii 147 dla kodu funkcji obsługi przerwania Timer0

Rys. 28. Okno edycyjne po założeniu pułapki w linii 147 dla kodu funkcji obsługi przerwania Timer0

 

20. Kliknij na przycisk Resume  na pasku narzędziowym okna Debug . Program zostanie uruchomiony i zatrzymany na pułapce (rys. 29).

Na pokazywaną w oknie edycyjnym na ikonkę pułapki jest nałożona strzałka. Sygnalizuje ona zadziałanie pułapki i zatrzymanie na niej wykonania programu.

 

Rys. 29. Perspektywa CCS Debug po zatrzymaniu wykonania programu na pułapce w linii 147

Rys. 29. Perspektywa CCS Debug po zatrzymaniu wykonania programu na pułapce w linii 147

 

O autorze