[KURS] Zestaw ewaluacyjny firmy Texas Instruments C2000 Piccolo LaunchPad w aplikacjach DSP – środowisko programowe Code Composer Studio (CCS) v5, część 2

21. Sprawdź aktualną zawartość rejestrów modułu CPU Timer0 w oknie Registers .

22. Z menu Run -> Clock -> Enable włącz opcję zliczania okresów zegara systemowego „ Counting Cycles ”. Zegar zostanie pokazany na pasku stanu perspektywy CCS Debug (rys. 30).

 

Rys. 30. Perspektywa CCS Debug po włączeniu opcji zliczania okresów zegara systemowego

Rys. 30. Perspektywa CCS Debug po włączeniu opcji zliczania okresów zegara systemowego

 

23. Kliknij na przycisk Resume . Obserwuj wartość zmiennej interruptCount w oknie Expression oraz stan licznika cykli (rys. 31).

24. Kliknij kilka razy na przycisk Resume  i obserwuj te wartości.

Podpowiedź: Dwukliknięcie na ikonę zegara powoduje wyzerowanie licznika cykli.

 

Rys. 31. Perspektywa CCS Debug po uruchomieniu i ponownym zatrzymaniu programu na pułapce

Rys. 31. Perspektywa CCS Debug po uruchomieniu i ponownym zatrzymaniu programu na pułapce

 

25. Usuń pułapkę. Dwukliknij na linię po lewej stronie od numeru linii kodu.

26. Kliknij na przycisk Resume . Zaobserwuj błyskanie diod LED zestawu ewaluacyjnego.

 

Zaprezentowane w tekście postępowanie pozwala na zapoznanie się z środowiskiem programowym CCSv5. Uruchamianie przykładowych programów pakietu programowego controlSUITEv3 umożliwia poznanie sposobów programowania układów procesorowych Piccolo F2802x.

Przedstawione postępowanie pokazuje typowy sposób działania projektu dla większości instalacji środowiska programowego. Jednak występują różnice zachowania środowiska dla instalacji na różnych komputerach.

Henry Kowalski

 

Bibliografia

[1] Henryk A. Kowalski, „Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad”, Elektronika Praktyczna 01/2013

[2] Code Composer Studio, strona produktu http://www.ti.com/ccs

[3] CCS, strona pobierania http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

[4] Witryna TI Embedded Processors Wiki

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v5

[5] myTI, strona rejestracji http://www.ti.com/myTI

[6] controlSUITE, strona pobierania http://www.ti.com/tool/controlsuite

[7] controlSUITE Getting Started Guide (Rev. B), SPRUGU2B, 09 June 2011

[8] TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, TMS320F280200, Piccolo Microcontrollers, Data Sheet, SPRS523I, 31 Jul 2012

[9] TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, TMS320F280200, Piccolo MCU, Silicon Errata, SPRZ292J, 31 Jan 2012

[10] TMS320x2802x/TMS320F2802xx Piccolo System Control and Interrupts Reference Guide, SPRUFN3C, 29 Oct 2009

[11] F2802x Firmware Development Package USER’S GUIDE v. 210 [ f2802x-FRM-EX-UG.pdf], pakiet controlSUITE

[12] F2802x Peripheral Driver Library USER’S GUIDE v. 210 [f2802x-DRL-UG.pdf], pakiet controlSUITE

[13] LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Experimenter Kit, User’s Guide, SPRUHH2, 25 Jul 2012

[14] Henryk A. Kowalski, Procesory DSP dla praktyków, , BTC, Warszawa, 2011 http://ii.pw.edu.pl/kowalski/dsp/book/

[15] Henryk A. Kowalski, Procesory DSP w przykładach, , BTC, Warszawa, 2012 http://ii.pw.edu.pl/kowalski/dsp/book/

[16] Henryk A. Kowalski, Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad, MIKROKONTROLER.PL

O autorze