QNavigator – nowe narzędzie ewaluacyjne i projektowe Quectel

Firma Quectel, chcąc ułatwić użytkownikom rozpoznanie możliwości swoich modułów GSM, opracowała służący do ich testowania program QNavigator. Jest on dostępny bezpłatnie i można go używać bez znajomości komend AT.

Główne funkcje programu obejmują: SMS-y (testowanie wiadomości nadanych i odebranych oraz odczyt i usuwanie zapisanych na karcie SIM), połączenia głosowe (inicjacja, odbieranie, ustawianie parametrów), połączenie z serwerem o określonym IP i porcie oraz transmisja pakietów TCP/UDP, połączenia PPP (Point-to-Point Protocol) oraz sprawdzanie obsługiwanych przez moduł komend AT (wg słów kluczowych). QNavigator potrafi też przeprowadzać próby obciążeniowe komend AT wpisanych ręcznie lub z pliku. Narzędziem dodatkowym jest możliwość ręcznego wysyłania komend AT przez UART.

Instrukcję obsługi narzędzia stanowi dokument „QNavigator User Guide” załączony do paczki z oprogramowaniem. Narzędzie QNavigator można pobrać ze strony dystrybutora.

Drugą wartą wzmianki informacją jest fakt, że Quectel, oprócz dokumentacji udostępnia także dla swoich modułów referencyjne projekty elementów urządzeń (np. układ zasilania, sygnalizacji, anteny czy SIM). Przykładowe dokumenty dla kilku popularnych rozwiązań także udostępnia firma Soyter:

Dystrybutorem produktów Quectel w Polsce jest firma Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze