Systemy pomiarowe firmy Dewetron – przegląd

Wybrane pozycje oferty Dewetrona

Dewetron to producent elektronicznej aparatury pomiarowej do zastosowań profesjonalnych. Wyroby Dewetrona charakteryzują się oryginalną konstrukcją poszczególnych urządzeń, pozwalającą na bardzo elastyczne konfigurowanie stanowisk pomiarowych. Przedstawicielem Dewetrona w Polsce jest Tespol.

Zakres zastosowań aparatury Dewetrona jest bardzo szeroki. Producent podzielił swoje urządzenia na kilka grup, m.in. ze względu na odbiorcę końcowego, typy urządzeń, przeznaczenie. Oferta obejmuje ponadto szereg elementów uzupełniających, takich jak: oprogramowanie, akcesoria dodatkowe, czujniki, komputery, karty przetworników analogowo-cyfrowych, wyświetlacze przenośne, kamery itp.

 

Urządzenia dedykowane

Przegląd oferty Dewetrona rozpoczniemy od grupy tzw. urządzeń dedykowanych. Są to przyrządy przeznaczone do pomiarów w określonych  działach techniki, takich jak: przemysł motoryzacyjny, energetyka, technika kosmiczna i przemysł obronny. Można też wyróżnić urządzenia przeznaczone do testów i pomiarów o charakterze ogólnym. Do ostatniej grupy należą: analizatory sygnałów dynamicznych, generatory funkcyjne, rejestratory, urządzenia do strumieniowego przesyłania danych cyfrowych i sygnałów wideo. Większość aparatury Dewetrona jest konstruowana zgodnie z koncepcją „All-in-one”. Oznacza to, że użytkownik dostaje kompletny wyrób, do którego nie trzeba dołączać komputerów czy jakichkolwiek zewnętrznych interfejsów. Jeśli urządzenie wymaga jednak współpracy z komputerem, to jest on zwykle zabudowany wraz z całą elektroniką włącznie z wyświetlaczem i klawiaturą (najczęściej realizowaną jako ekran dotykowy). Obudowa charakteryzuje się odpornością na udary mechaniczne i czynniki atmosferyczne, zapewniając jednocześnie odpowiednią hermetyzację. Przykład takiej konstrukcji przedstawiono na fotografii 1.

 

Fot. 1. System akwizycji danych DEWE-571

Fot. 1. System akwizycji danych DEWE-571

 

Jest to system akwizycji danych DEWE-571 o rozdzielczości 16, 22 lub 24 bitów. Urządzenie może zbierać dane z 16 kanałów analogowych z prędkością próbkowania od 100 kSa/s do 1 MSa/s w każdym kanale. Szybkość zapisywania strumienia danych na dysku jest równa 40 MB/s. W urządzeniu zastosowano dysk SSD o pojemności 32 GB. Zasilanie stanowią dwa przełączane w biegu akumulatory BAT-95WH, zapewniając ciągłość pracy po wyładowaniu jednego z nich. Na wbudowanych akumulatorach można pracować przez około 2 godziny, ale czas ten jest zależny od konfiguracji urządzenia. Spadek napięcia do poziomu krytycznego uruchamia sygnał ostrzegawczy. Przyrząd może być też alternatywnie zasilany ze źródła zewnętrznego 96…260 VAC lub 9…36 VDC.

Dewetron elastycznie dostosowuje przyrządy do potrzeb użytkownika. Przykładowo, liczba i rodzaj gniazd wejściowych systemu DEWE-571 jest ustalana według zamówienia klienta. Mogą to być na przykład gniazda DSUB-9 lub BNC, przewidziano też mieszane konfigurowanie wejść.

Wbudowany komputer jest wyposażony w procesor Intel Core2 Duo 2 i pracuje z systemem Windows 7. Ekran zainstalowany w pokrywie walizki ma przekątną 12 cali. Wyświetlacz TFT z polem dotykowym ma matrycę 1280×800 punktów.

Innym, prezentowanym w artykule urządzeniem grupy dedykowanej jest generator funkcyjny DEWE-5001-FGEN, wykonany także zgodnie z koncepcją „All-in-one”. Przyrząd jest obsługiwany za pośrednictwem oprogramowania uruchamianego na wbudowanym komputerze (fotografia 2). Generator wytwarza jednocześnie przebiegi w 4, 8 lub 16 kanałach z szybkością do 1 MSa/s w każdym kanale i 16-bitową rozdzielczością. Napięcie wyjściowe jest regulowane w zakresie od ±1 mV do ±10 V, zaś dokładność regulacji częstotliwości wynosi 0,1 mHz. Należy zwrócić uwagę na brak zakłóceń typu glitch w przebiegach wyjściowych, co wyraźnie podkreśla producent tych przyrządów.

 

Fot. 2. Wirtualny panel sterujący generatora funkcyjnego DEWE-5001-FGEN

Fot. 2. Wirtualny panel sterujący generatora funkcyjnego DEWE-5001-FGEN

 

Generator wytwarza podstawowe kształty przebiegów: sinus, prostokąt, trójkąt, piła, szum i szum pasmowy z możliwością liniowego lub logarytmicznego przemiatania częstotliwości, Generowane są również paczki impulsów BURST, CHIRP i STEP SINUS. Generator ma funkcję łagodnego wzbudzenia amplitudy u częstotliwości.

Generator DEWE-5001-FGEN ma budowę kompaktową, co mogłoby świadczyć o mobilności tego urządzenia, ale brak własnego zasilania nie ułatwia pracy w warunkach terenowych. Niemały jest również ciężar przyrządu, równy 17 kg.

O autorze