Nowa płytka Discovery dla mikrokontrolerów STM32F0 (Cortex-M0)

Nowa płytka Discovery dla mikrokontrolerów STM32F0 (Cortex-M0)

Firma STMicroelectronics w ostatnim czasie znacznie rozbudowała swoją ofertę dedykowanych dla mikrokontrolerów STM32 płytek uruchomieniowych spod znaku Discovery. Dopiero co informowaliśmy o dwóch nowych płytkach dla opartych na rdzeniu Cortex-M4 mikrokontrolerów STM32F4 (pisaliśmy o nich tutaj), w tym jednej z wyświetlaczem TFT (opisaliśmy ją szczegółowo tutaj), a już producent doniósł o kolejnej nowej płytce tego typu. Otrzymała ona nazwę 32F0308DISCOVERY i jest to druga po STM32F0DISCOVERY płytka przewidziana dla układów STM32F0 (Cortex-M0).

Jedyną różnicą pomiędzy płytkami STM32F0DISCOVERY i 32F0308DISCOVERY jest zastosowany model mikrokontrolera. W przypadku starszej płytki STM32F0DISCOVERY użyto układu STM32F051R8T6, natomiast na nowej płytce 32F0308DISCOVERY wykorzystano układ STM32F030R8T6. Oba mikrokontrolery zamknięte są w obudowie LQFP64 i dysponują takimi samymi zasobami pamięci, a więc 64 kB Flash i 8 kB SRAM. Różnice między układami dotyczą zintegrowanych peryferiów. Jako że układ STM32F030R8T6 należy do serii Value Line, jest on wyposażony w mniej peryferiów niż ma to miejsce w układzie STM32F051R8T6. W STM32F030R8T6 nie zostały zintegrowane: interfejs HDMI CEC, kontroler czujników dotykowych, przetwornik C/A oraz komparator analogowy.

Zastosowanie na nowej płytce Discovery mikrokontrolera o mniejszej liczbie peryferiów umożliwi obniżenie kosztu zakupu produktu. Sugerowana przez producenta cena hurtowa wynosi 8,90 USD. Płytka 32F0308DISCOVERY jest już dostępna w sprzedaży.

O autorze