(8) Mikrokontrolery MSP430: obsługa ADC – przykładowa aplikacja: cyfrowy termometr

Aplikacja

Kod źródłowy programu pokazano na listingu 5.

List. 5. Funkcja main

W programie głównym zatrzymywana jest pracy układu Watchdog:

Następnie konfigurowane są linie wejścia/wyjścia mikrokontrolera. Wszystkie linie wejścia/wyjścia ustawiane są jako wyjścia w stanie niskim. Najpierw ustawiany jest stan niski na liniach, następnie zmieniany jest kierunek linii z wejścia na wyjście:

Do pobrania

O autorze